Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 20.1. 2019 16:30:31 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!