Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 24.10. 2018 03:20:01 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!