Novinky / Podujatia EnglishEnglish

ÚSTAVNÉ SEMINÁRE AsÚ SAV
COLLOQUIA OF AISAS

Astronomický ústav, SAV, Tatranská Lomnica
Astronomical Institute, SAS, Tatranská Lomnica, Slovakia  • Štvrtok/Thursday, 8. február 2018, 10:00
    veľká zasadačka AsÚ v Starej Lesnej

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 24.4. 2018 16:13:53 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!