Rôzne EnglishEnglish

Publikácie a dáta on-line

Na tejto stránke môžete násť zoznam niektorých našich publikácií prístupných on-line. Taktiež sú prístupné niektoré dáta.

Všetky otázky týkajúce sa funkčnosti, využívania, a pod. konkrétnej publikácie, prosím, adresujte jej autorom. Autori taktiež preberajú zodpovednosť za šírenie daného materiálu, prípadný copyright, etc.

Publikácie

Dáta

Softvér

Nižšie si môžete stiahnuť rozličný software šírený Astronomickým ústavom a jeho zamestnancami.

Všetky otázky týkajúce sa funkčnosti, používania, a pod. konkrétneho programu, prosím, adresujte jeho autorom. Autori taktiež preberajú zodpovednosť za šírenie daného programu, copyright, etc.

  • methods.f: program, Fortranovský zdrojový kód, pre výpočet teoretického radiantu prúdu meteorov, u ktorého je známa dráha jeho materského telesa. Viac informácie o programe a jeho využití - viď článok: Neslušan L., Svoreň J., Porubčan V.: 1998, Astron. Astrophys. 331, 411-413. Autori: Luboš Neslušan, Ján Svoreň & Vladimír Porubčan.


Dátum a čas: 28.5. 2023 04:27:08 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!