News / Events

ÚSTAVNÉ SEMINÁRE AsÚ SAV
COLLOQUIA OF AISAS

Astronomický ústav, SAV, Tatranská Lomnica
Astronomical Institute, SAS, Tatranská Lomnica, Slovakia  • Štvrtok/Thursday, 8. február 2018, 10:00
    veľká zasadačka AsÚ v Starej Lesnej

HTML Creator: Marian Jakubik

Date and Time: 25.2. 2018 14:23:46 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!