COVID-19

Pozorne sledujeme situáciu v súvislosti so šírením sa koronavírusovej infekcie COVID-19. Keďže zdravie učastníkov je nám prvoradé, konferencia sa uskutoční v súlade s platnými nariadeniami a za dodržania všetkých hygienických a epidemiologických opatrení. Ak by došlo k akejkoľvek zmene, budeme Vás ihneď informovať.