:Objavuj vesmír, tvoj domov

APVV LPP-0078-09

Doba trvania projektu: 1.9.2009 - 31.8.2012

Ciele projektu

 1. Realizácia trojdňového celoslovenského seminára z astronómie a príbuzných vedných disciplín pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl.
 2. Informačné dni pre študentov posledných ročníkov gymnázií (Košický a Prešovský kraj) o poslaní a význame štúdia geovedných odborov na vysokých školách so zameraním na astronómiu.
 3. Nočné pozorovania pre verejnosť (2x do roka).
 4. Cyklus 6-tich populárno-vedeckých prednášok pre verejnosť v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom v Prešove (od 2. novembra do 7. decembra 2009), v Žiline (od 28. októbra do 2. decembra 2010) a v Nitre (od 6. októbra do 10. novembra 2011).
 5. Informovať o novinkách z astronómie prostredníctvom internetového portálu Astronomického ústavu.
 6. Sprístupniť 4x ročne vysokohorské pracoviská Astronomického ústavu (Skalnaté pleso a Lomnický štít) verejnosti počas dní otvorených dverí.
 7. Sprevádzať exkurzie na pracovisku Astronomického ústavu v Starej Lesnej pre žiakov materských, základných a stredných škôl.
 8. Na požiadanie zabezpečiť lektorov populárno-vedeckých prednášok pre celé územie Slovenska.
 9. Vybudovať náučný chodník a orientačné tabule v areáli AsÚ SAV na Starolesnianskych lúkach.
 10. Pripraviť 4 audiovizuálne pásma s astronomickou tematikou pre všetky pracoviská AsÚ SAV.
 11. Vydanie pohľadníc s astronomickými objektami.
 12. Využívať masovokomunikačné prostriedky na informovanie verejnosti o astronomických aktualitách.
 13. Informácie o projekte LPP na medzinárodných konferenciách.