CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: V tomto príspevku prezentujeme základné fakty o detektore sekundárnych spŕšok kozmického žiarenia CZELTA. Tento detektor je umiestnený na streche budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Detektor pozostáva z troch scintilačných detektorov, ktoré pracujú v koincidencii a zaznamenávajú spŕšky sekundárnych častíc kozmického žiarenia. Systém je plne funkčný od októbra 2010 a poskytuje všetky svoje merania na centrálny server. Detektor predstavuje významné zlepšenie technickej infraštruktúry kozmického výskumu na UPJŠ. Umožňuje nám študovať vysoko-energetické častice ako aj zapojiť do tohto výskumu študentov a dať im možnosť pracovať s pôvodnými dátami.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011