CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: V príspevku prezentujeme štatistické výsledky počtu pozorovaní emisnej koróny a slnečných protuberancií ktoré boli získané pomocou koronografov na observatóriu Lomnický Štít Astronomického ústavu SAV v rokoch 1963 -- 2009. Priemerný počet pozorovacích dní za toto obdobie bola 34,93% pričom najvyšší počet pozorovacích dní bola v dlhodobom priemere v mesiacoch august až október. Priemerný počet dní vhodných na pozorovanie protuberancií bola 34,0%, priemerný počet pozorovaních dní vhodných na sledovanie emisnej koróny bola 20,03%. Priemerný počet dní počas ktorých poveternostné podmienky umožňovali pozorovania emisnej koróny v časovom úseku dlhšom ako 2 hodiny bola 13,69%.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011