CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: Oddelenie kozmickej fyziky ÚEF SAV využíva vysokovýkonnú výpočtovú techniku pri kozmofyzikálnych simuláciách vo viacerých oblastiach zaoberajúcich sa časticami v okolí Zeme, v Heliosfére a v Galaxii. Spomedzi hlavných problematík možno uviesť výpočty trajektórií častíc v geomagnetickom poli Zeme, distribúcie a modulácie energetického spektra častíc v Heliosfére, urýchľovania častíc na rázových vlnách a pre simulácie interakcií častíc kozmického žiarenia s atmosférou Zeme vykonávané v rámci JEM-EUSO experimentu.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011