CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: Vývoj kozmickej prístrojovej techniky pre prácu na palube satelitov patrí do špeciálnej oblasti vedecko -- technických aktivít, keďže na túto techniku sú kladené mimoriadne nároky kvôli požadovanej vysokej spoľahlivosti v nehostinnom kozmickom prostredí. Jej vývoj vyžaduje skúsený, kvalifikovaný personál, drahé komponenty kvalifikované pre prácu v kozmickom prostredí a nákladné kvalifikačné testy v súlade s požiadavkami príslušných zahraničných kozmických agentúr. „Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“, ktoré vzniklo s podporou európskych fondov v rámci Operačného programu výskum a vývoj, projektu ITMS 26220120009, významne prispieva k rozvoju Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF v súvislosti so zabezpečením kozmicky kvalifikovaných komponentov a materiálov pre novo vyvíjané kozmické experimenty ako aj technologických možností v oblasti potrebnej vývojovej a testovacej infraštruktúry.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011