CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: Astronomický ústav SAV začal využívať internet v roku 1994. Historický prehľad jednotlivých krokov ako aj výhľad do budúcnosti a výpočet najdôležitejších poskytovaných služieb dokumentuje rozvoj týchto aktivít.

V rámci projektu "Centrum kozmických výskumov" bolo úspešne realizované širokopásmové pripojenie vysokohorských pracovísk zúčastnených subjektov - observatórií na Skalnatom plese a Lomnickom štíte. Toto rýchle a kvalitné pripojenie umožnuje realizovať aj náročné sieťové aplikácie v rámci projektu.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011