CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: Krátko sú zhrnuté základné charakteristiky terajšieho merania neutrónovým monitorom na Lomnickom štíte. Sú uvedené ciele a predpokladaný prínos podpory ŠF EÚ v Centre kozmických výskumov (CKV) pre modernizáciu a rozšírenie meraní.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011