CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: Účasť Oddelenia kozmickej fyziky (OKF) Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach (ÚEF SAV) v "Centre kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia", ktoré vzniklo s podporou európskych fondov v rámci Operačného programu výskum a vývoj, projektu ITM 26220120009, je vyvolaná snahou zabezpečiť jeho dynamický rozvoj v budúcnosti. Je podložená výsledkami, ktoré oddelenie získalo pri skúmaní energetických kozmických častíc pomocou pozemných i družicových meraní za viac ako 40 rokov svojej činnosti. Krátko uvedieme niektoré aktivity OKF s projektom spojené.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011