CAOSP abstracts, Volume: 40, No.: 3, year: 2010

Abstract: Tím špecialistov z High Altitude Observatory, National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA (HAO/NCAR) pripravuje pre observatórium na Lomnickom štíte inštaláciu nového vedeckého prístroja Koronálneho Multi-kanálového Polarimetra pre Slovensko (CoMP-S). Prístroj bude inštalovaný na jednom z dvojice korónografov na začiatku roku 2011. V tomto príspevku predstavujeme technické parametre a observačný potenciál nového prístroja. Stručne uvádzame aj plánované patrolné pozorovania magnetických a rýchlostných polí s týmto novým prístrojom.

Full text version of this article in PostScript (600dpi) format compressed by gzip; or in PDF.


Back to:
CAOSP Vol. 40 No. 3 index
CAOSP archive main index
CAOSP main page
Astronomical Institute home page
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last update: March 08, 2011