Naši na olympiáde v Thajsku


Na astronomickú olympiádu do Thajska odcestovali aj dvaja študenti zo Slovenska – M. Kubala a R. Barsa a zástupca AsÚ SAV.

V piatok 30. novembra 2007 sa v Thajsku začala Medzinárodná olympiáda astronómie a astrofyziky (IOAA), na ktorej sa zúčastňuje aj Slovensko. Vedúcim Slovenskej delegácie v zložení Miroslav Kubala, študent Gymnázia v Kysuckom Novom Meste, Róbert Barsa, člen astronomického krúžku v Centre voľného času Domino v Košiciach, obaja súťažiaci a odborná referentka RNDr. Mária H. Bartolomejová, je predseda Výkonného výboru Astronomickej olympiády na Slovensku RNDr. Ladislav Hric, CSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Astronomická olympiáda v Thajsku sa koná pod záštitou Jeho Veličenstva kráľa Rámu IX, s ktorým by sa účastníci olympiády mali osobne stretnúť 5. decembra, v deň jeho 80-tych narodenín. Jeho Veličenstvo Ráma IX. je na tróne už 61 rokov a je najdlhšie vládnucim monarchom na svete.

"Miroslav Kubala a Róbert Barsa dostali túto možnosť vďaka umiestneniu na prvých dvoch miestach v kategórii študentov stredných škôl na Astronomickej olympiáde, ktorej finálové kolo bolo v júni 2007 v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej," povedal nám pred odchodom Ladislav Hric. "Ide o historicky prvú účasť Slovenska na tejto medzinárodnej olympiáde. Grant na financovanie projektu získala Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SAS pri SAV) so sídlom v Tatranskej Lomnici od Agentúry pre podporu vedy a výskumu (APVV). Spoluriešiteľskou organizáciou projektu je Astronomický ústav SAV."

Prvý ročník Astronomickej olympiády SR v čase od februára do júna 2007 bol veľmi úspešný. Záujem o prvé kolo prejavilo viac ako 400 študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Vyriešené úlohy nakoniec zaslalo 127 riešiteľov, a tak porota mala čo hodnotiť a z čoho vyberať. Všetci úspešní riešitelia prvého kola dostali spolu so svojimi pedagógmi alebo vedúcimi krúžkov pozvanie do druhého kola, ktoré vo forme dvoch dvojdňových regionálnych sústredení bolo v Hornonitrianskej hvezdárni v Partizánskom a vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Do celoslovenského finále Astronomickej olympiády postúpilo 15 žiakov základných škôl a 9 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Najlepší z úspešných finalistov v kategórii základných škôl získali astronomické ďalekohľady a prví dvaja z radov stredoškolákov Miroslav Kubala Róbert Barsa účasť na Medzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky v Thajsku.

Druhý ročník Astronomickej olympiády na Slovensku chcú organizátori odštartovať už v januári 2008.

Katarína Čižmáriková

Obrázky:


Absolútnym víťazom Astronomickej olympiády na Slovensku sa stal Miroslav Kubala (v pozadí) z Kysuckého Nového Mesta pred Róbertom Barsom z Košíc (preberá diplom). Ocenenia im odovzdali riaditeľ Astronomického ústavu SAV RNDr. Ján Svoreň, DrSc. (vľavo), predseda SAS pri SAV RNDr. Juraj Zverko, DrSc. (s diplomom v ruke) a predseda Výkonného výboru Astronomickej olympiády v SR Ladislav Hric (vpravo).
Dátum a čas: 28.5. 2023 06:01:38 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!