Jiří Grygar opäť prichádza...


Najznámejší český popularizátor vedy a najmä astronómie bude v utorok 11. decembra prednášať v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášku vari najagilnejšieho a najslávnejšieho českého apoštola racionálneho ľudského myslenia, tvorcu nesmierne obľúbeného televízneho cyklu Okná vesmíru dokorán, ktorý vznikal v STV v Mlynskej doline, RNDr. Jiřího Grygara, CSc. z Fyzikálneho ústavu AV ČR v Prahe pod názvom

Astronomická žatva 2007Prednáška odznie v utorok 11. decembra o 17.30 h vo Veľkej posluchárni F1 v pavilóne F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, v Mlynskej doline č. 1.

Podrobnejšie informácie:
RNDr. Katarína Maštenová
SNM, Prírodovedné múzeum,
Bratislava
tel: 02 / 59-349-154

Obrázky:


Jiří Grygar s Katarínou Maštenovou na besede v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave práve pred rokom.Pozvánka na prednášku.
Dátum a čas: 28.5. 2023 06:09:15 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!