Máme astronomické olympijské zlato


Mladí slovenskí astronómovia sa z Medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky v Thajsku vrátili so zlatou a bronzovou medailou.

Historicky prvá účasť mladých slovenských astronómov na Medzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky (IOAA) Thajskom kráľovstve bola úspešná. Naša výprava sa vrátila so zlatou a bronzovou medailou.

Slovenská delegácia v zložení RNDr. Ladislav Hric, CSc. – hlavný riešiteľ projektu a predseda Výkonného výboru Astronomickej olympiády na Slovensku (Astronomický ústav SAV), RNDr. Mária H. Bartolomejová – odborná referentka, Miroslav Kubala – študent Gymnázia v Kysuckom Novom Meste a Róbert Barsa – člen astronomického krúžku v Centre voľného času Domino v Košiciach, prvák na Technickej univerzite Košice, odletela do Thajska 27. novembra 2007 z viedenského letiska cez Amsterdam do Bangkoku. Keď odchádzali z Vysokých Tatier, teplomer ukazoval mínus 10 stupňov Celzia, po prílete do hlavného mesta Thajska bolo tesne po obede miestneho času plus tridsať.

"Pre našich mladých olympionikov, ktorí prvýkrát leteli veľkým Jumbom, bol let i nové štvorposchodové letisko v Bangkoku miernym šokom," priblížil nám po návrate zážitky slovenskej súťažiacich vedúci výpravy Ladislav Hric. "Ja som tam už bol pred tromi rokmi, mesto som trochu poznal a tak sme po krátkom oddychu vyrazili k budhistickým chrámom, k stojacemu Budhovi a na Khaosan Road. Mesto práve odievali do slávnostného šatu na počesť štátneho sviatku, ktorým je 5. december - deň narodenia Jeho Veličenstva Bhumibola Adulyadeja Maharaja Ramu IX. Má 80 rokov a počas svojej 61-ročnej vlády urobil pre svoj ľud obrovský kus práce."

Ďalší deň slovenská skupina odletela asi 600 kilometrov na sever do mesta Chiang Mai, dejiska Medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky. "Organizátori študentom zobrali mobily, nemali prístup na internet, nebola dovolená žiadna literatúra ani pomôcky či mapy. Nebolo povolené mať pri sebe ani len tabuľku základných fyzikálnych a astronomických konštánt. Všetko potrebné dostali v zadaniach príkladov tesne pred súťažou. Vtedy som tŕpol aj ja, lebo takto prísne sme to na Slovensku nebrali," otvorene priznal doktor Hric. Dodal, že sa začal obávať o našich chlapcov najmä po tom, keď mu jeho dlhoročný priateľ prof. Seiradakis z Grécka prezradil, že oni svojich dvadsať najlepších riešiteľov pred olympiádov sústredili na dva týždne do letnej školy.

Olympiáda, na ktorej sa zúčastnilo 81 súťažiacich z 21 krajín, sa skladala z praktických pozorovaní, z analýzy dát a z riešenia teoretických príkladov. Perfektne zorganizované podujatie prinieslo však aj zopár námietok – napr. Číňania nepoznali názvy mesiacov planét, dali im len poradové čísla. Iní si trikrát žiadali zopakovať úlohu, atď. Kópie odovzdaných prác dostala každá výprava spolu s výsledkovou tabuľkou. "Chlapci neboli spokojní s tým, ako vyriešili teoretické úlohy a neočakávali výrazné ohodnotenie. Vhodným odpútaním sa od astronómie a astrofyziky bola oslava kráľových narodenín v kvetinovej záhrade za mestom rozkladajúcej sa na niekoľkých hektároch a doplnenej o komplex budov, jazierok a fontán. Mňa s doktorkou Bartolomejovou však na druhý deň čakalo stretnutie s tromi komisiami, kde sme vzniesli námietky, opravy, poznámky i požiadavky. Občas to bolo tvrdé rokovanie, ale aj pol bodu z celkových sto možných mohlo zavážiť," hovorí Ladislav Hric.

Posledný deň pred vyhlásením výsledkov naša výprava už mala počty bodov, ale stále nevedela, na čom je. Vedela len to, že Robo Barsa so svojími 195 cm výšky už jedno prvenstvo získal – bol najvyšším účastníkom olympiády. Výsledkovú listinu spracúval počítač priamo pred očami účastníkov a výsledky sa premietali na plátno. Udelených bolo 17 zlatých, 20 strieborných a 14 bronzových medailí a 14 čestných uznaní. Absolútnym víťazom sa stal domáci reprezentant so 87,8 bodu. Náš Róbert Barsa sa dostal na neuveriteľné 10. miesto a získal pre Slovensko zlatú medailu! Miroslav Kubala skončil na 53. mieste a získal bronzovú medailu.

Po 22-hodinovom lete sa malá slovenská výprava vrátila 12. decembra do vlasti. Naši astronomickí olympionici necestovali do Thajska zbytočne – bola to veľká prezentácia Slovenska, slovenskej astronómie, aj úrovne nášho školstva. Róbertovi Barsovi škola udelila mimoriadne štipendium a Miroslava Kubalu vezmú na vysokú školu bez prijímacieho pohovoru.

Astronomickú olympiádu (AO) na Slovensku organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v rámci projektu Agentúry pre podporu vedy a výskumu LPP-0172-06. Spoluriešiteľskou organizáciou projektu je Astronomický ústav SAV. Už sa chystajú vyhlásiť druhý ročník.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Ladislav Hric

Obrázky:


Dvojica slovenských astronomických olympionikov zapózovala pri čestnej stráži pred kráľovským palácom. Vľavo je Miro Kubala a vpravo Robo Barsa, ktorý právom získal titul najvyššieho účastníka IOAA.Naša výprava po príchode do Chiang Mai, zľava: Dr. Mária Bartolomejová, Robo Barsa, Miro Kubala a Dr. Ladislav Hric.Pred univerzitou.Thajsko má veľa historických pamiatok, ktoré si radi pozreli aj naši mladí astronómovia Miro Kubala a Robo Barsa. Zaujali, samozrejme, aj druhú časť výpravy Máriu Bartolomejovú a Ladislava Hrica.Naša výprava medzi domácimi účastníkmi. Thajčania sú mimoriadne usmievavý národ. Aj ich mladí astronómovia.Keď Ladislav Hric povedal organizátorom, že pred tromi rokmi už navštívil Thajsko a konkrétne aj mesto Chiang Mai, razom bol ich človek a pri večeri ho usadili k stolu pre miestnych VIP hostí.Veľký Budha
Dátum a čas: 28.5. 2023 04:24:51 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!