Kto na olympiádu do Indonézie?


Do celoslovenského finále II. ročníka Astronomickej olympiády organizovanej SAS pri SAV postúpilo 10 žiakov ZŠ a 15 stredoškolákov.

Po viac ako úspešnom vlaňajšom prvom ročníku Astronomickej olympiády, keď víťaz domáceho finále medzi stredoškolákmi Róbert Barsa z Košíc získal na medzinárodnej olympiáde v Thajsku zlatú medailu, rozbehla Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV už druhý ročník. SAS pri SAV so sídlom v Tatranskej Lomnici tak pokračuje v projekte Astrolym - Astronomická olympiáda, zameranom na súťaž žiakov základných a stredných škôl Slovenska v oblasti astronómie a príbuzných vied. Astronomická olympiáda umožní žiakom a študentom riešiť zaujímavé úlohy v dvoch kategóriách. Ľahšie úlohy sú určené pre základné školy a tie zložitejšie pre stredoškolákov. Finančné prostriedky na projekt SAS získala od Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Sedem členný Výkonný výbor Astronomickej olympiády v čele s predsedom RNDr. Ladislavom Hricom, CSc. z Astronomického ústavu SAV už zorganizoval prvé dve postupové kolá.

Druhé kolo Astronomickej olympiády 2008 sa uskutočnilo v dvoch častiach – v dňoch 4.-5. apríla v Hlohovci, kde sa zúčastnilo 37 súťažiacich a 11.-12. apríla v Hvezdárni a planetáriu v Prešove, kde sa zúčastnilo 24 študentov. Dvojdňové stretnutie, na programe ktorého bolo nielen riešenie príkladov, ale aj zaujímavé prednášky a nočné pozorovanie oblohy, otvoril Ladislav Hric. K mladým ľuďom, ktorých zaujíma astronómia, sa prihovoril aj predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Juraj Zverko, DrSc. Na riešenie príkladov súťažiaci mali časový limit štyri hodiny, mnohí to však stihli oveľa skôr.

V tom čase sa ich pedagógovia, vedúci astronomických krúžkov, zišli v planetáriu na odbornom seminári. Popri iných prednáškach ich zaujala informácia o pripravovanej expedícii SAS do Číny za najdlhším úplným zatmením Slnka v 21. storočí, ktoré bude 22. júla 2009.

Výrazným povzbudením viac a do hĺbky sa zaoberať astronómiou bola v Prešove návšteva a vystúpenie nášho úspešného mladého astronóma "zlatého" Roba Barsu, ktorý je v súčasnosti študentom I. ročníka Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Podmienkou na postup do celoslovenského finále II. ročníka Astronomickej olympiády bolo viac ako 50-percent úspešne vyriešených príkladov. V Hlohovci to zvládli šiesti žiaci ZŠ, z nich najlepší bol Peter Kosec z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a deviati stredoškoláci, v čele ktorých dominoval Eugen Hruška z Gymnázia Hlohovec. V Prešove boli úspešní štyria žiaci ZŠ, najúspešnejšia bola Alica Kačengová zo Spišskej Novej Vsi a šiesti stredoškoláci, z ktorých prvý bol Michal Štefančík z Gymnázia P. Horova v Michalovciach.

Všetkých 25 úspešných riešiteľov zabojuje vo finále 7.- 9. mája 2008 v Tatranskej Lomnici. Víťaz každej kategórie má šancu zúčastniť sa na II. Medzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky v Indonézii.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: autorka a archív L. Hrica

Obrázky:


V Hlohovci aj v Prešove mladých súťažiacich privítal predseda Výkonného výboru AO Ladislav Hric (druhý sprava). Spolu s nim sa na otvorení v Prešove zúčastnili aj ďalší členovia výkonného výboru - Juraj Zverko, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV (prvý sprava), Danica Jančušková z Prešova a riaditeľ Hvezdárne v Žiline Miroslav Znášik (prvý zľava).Predsúťažné sústredenie sa študentov a ich učiteľov v prešovskej hvezdárni.Predseda Výkonného výboru Astronomickej olympiády astronóm Ladislav Hric rozdáva účastníkom súťažné príklady.Do Prešova, medzi svojich mladších nasledovníkov, zavítal aj držiteľ zlatej medaily z Thajska Róbert Barsa (vľavo). Na zaujímavú ázijskú krajinu si zaspomínal s Dr. Máriou Bartolomejovou a Ladislavom Hricom.Spoločná fotografia účastníkov prešovského kola. Celkom vľavo (vpredu) Ladislav Hric.
Dátum a čas: 28.5. 2023 05:30:41 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!