Z Lomnického štítu až do Ondřejova


Počas dňa otvorených dverí Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese a Lomnickom štíte fungoval telemost Lomn. štít – Ondřejov.

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici otvorí v roku 2008 v rámci projektu APVV "Stretnutia s vesmírom" až šesť krát dvere svojich vysokohorských pracovísk na Skalnatom plese a Lomnickom štíte širokej verejnosti. Súčasťou prvého "Dňa otvorených dverí" dňa 24. mája 2008 bola jedinečná udalosť - Lomnický štít bol vizuálne priamo spojený s Astronomickým ústavom AV ČR v Ondřejove. Cieľom spojenia bola skúška ovládania 2 metrového stelárneho ďalekohľadu a kupole pomocou počítača z Lomnického štítu.

Historické prvé a hneď úspešné spojenie sa začalo vzájomnými pozdravmi o 12.30 h a do 13.00 h bolo prístupné aj verejnosti. Zo strany Čiech celú akciu viedol RNDr. Pavel Koubský, CSs., vedúci Stelárneho oddelenia AsÚ AV ČR a zo slovenskej strany RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., vedúci observatória AsÚ SAV na Lomnickom štíte. Obaja vyjadrili presvedčenie, že táto nová možnosť spojenia prehĺbi medzi obidvomi vedeckými organizáciami spoluprácu, ktorá má už dlhšie korene. Veď Astronomický ústav AV ČR mal už v minulosti vlastné pracovisko na Lomnickom štíte. Dnes je z neho plneautomatizovaná celooblohová komora pre registráciu bolidov.

Dr. Rušin počas trvania telemostu pripomenul, že zásluhu na vybudovaní observatória AsÚ SAV na pozorovanie koróny má aj bývala Československá akadémia vied, ktorá všemožným spôsobom podporovala túto výstavbu. Do roku 1970 na Lomnickom štíte mal svoje vysunuté pracovisko aj AsÚ AV ČR. Nachádzali sa tu zariadenia na meranie svetla nočnej oblohy a zachytávania prachových častíc v zemskej atmosfére. Dnes, aj vďaka internetu, sa na Lomnickom štíte nachádza automatická bolidová komora, riadená z Ondřejova, ktorá snímkuje jasné meteory. Obzor z vrcholu Lomnického štítu je pre takéto pozorovania viac ako ideálny, prekážkou sú iba letné búrky.

V prvých 30-tich minútach mali možnosť zapojiť sa do telemostu aj návštevníci oboch obsevatórií. (Zhodou okolností "Deň otvorených dverí" bol aj v Ondřejove.) V čase medzi 13.00 h a 15.00 h sa uskutočnili funkčné skúšky ovládania 2 metre dlhého a 8 ton ťažkého ďalekohľadu, ktoré dopadli nad očakávanie dobre. Celý projekt on-line spojenia navrhla firma ProjectSoft, a.s., z Hradca Králové, ktorá automatizovala ovládanie ďalekohľadu v Ondřejove. Na akcii sa osobne zúčastnil riaditeľ akciovej spoločnosti p. Zdeněk Bardon a Ing. Tomáš Turek, technický riaditeľ. Spojenie z našej strany zabezpečoval RNDr. Richard Komžík, CSc. Zabezpečenie spojenia bolo mimoriadne náročné, pretože sa odohrávalo v zložitých vysokohorských podmienkach a za komplikovanej prepravy visutou lanovkou na Lomnický štít. Vďaka pochopeniu pracovníkov TLD sa podarilo všetko zvládnuť bez problémov. Svedkami prvého diaľkového riadenia ďalekohľadu zo Slovenska v Čechách boli Slovenský rozhlas a Česká televízia.

Okrem tejto výnimočnej udalosti boli na oboch observatóriách štandardné dni otvorených dverí. Korónografy na Lomnickom štíte videlo viac ako 200 návštevníkov, na Skalnatom plese si pracovisko Astronomického ústavu SAV prišlo pozrieť 347 ľudí. Návštevníci si pozreli prístrojové vybavenie AsÚ SAV a vypočuli odborný výklad i množstvo zaujímavostí o zameraní astronomického výskumu na Slovensku. Zaujímavé bolo aj medzinárodné zloženie návštevníkov – približne 45 percent Slovákov, po 20 percent Čechov a Poliakov a menšie skupinky Rusov, Maďarov, Rakúšanov a Nemcov. Každý návštevník dostal zadarmo pohľadnicu s astronomickou tematikou, ktorá bola vydaná v rámci projektu APVV "Stretnutia s vesmírom".

Najbližší deň otvorených dverí na vysokohorských pracoviskách na Skalnatom plese a Lomnickom štíte bude v najbližšiu sobotu – 7. júna. Kto nevyužije tento deň, ešte stále bude mať možnosť navštíviť astronómov SAV na ich vysokohorských pracoviskách vo Vysokých Tatrách v dňoch 21. júna, 5. júla, 16. augusta a 13. septembra.

V. Rušin, J. Svoreň.
Foto: Archív AsÚ SAV

Obrázky:


Realizačný tím Dňa otvorených dverí na Lomnickom štíte a prvého priameho optického spojenia medzi Lomnickým štítom a kupolou 2 metrového ďalekohľadu AsÚ Akadémie vied ČR v Ondřejove. Zľava - Tomáš Turek, technický riaditeľ firmy ProjectSoft, Ľubomír Klocok z Astronomického ústavu SAV, Zdeněk Bardon, riaditeľ akciovej spoločnosti ProjectSoft, synovia Z. Bardona a T. Tureka – Martin a Lukáš, Vojtech Rušin a Richard Komžík, obaja Astronomický ústav SAV. V pozadí korónografy AsÚ SAV.Historický okamih. Pracovníkom observatória a návštevníkom Dňa otvorených dverí v českom Ondřejove sa z Lomnického štítu v pozdravnom posolstve prihovára Vojtech Rušin. Celkom vľavo- kameraman Českej televízie p. Kerekeš.Po Vojtechovi Rušinovi sa pracovníkom Akadémie vied ČR a hosťom observatória v Ondřejove prihovoril aj Richard Komžík.Radosť na tvárach prítomných nad vydareným telemostom. Sprava – Richard Komžík, Vojtech Rušin, Ľubomír Klocok z AsÚ SAV a Zdeněk Bardon, riaditeľ firmy ProjectSoft, a.s.Riaditeľ ProjectSoft, a.s. Zdeněk Bardon (vľavo) pripravil pre oba tímy, v Ondřejove i na Lomnickom štíte, prekvapenie, ktoré sa takmer súčasne sa otvorilo a ukázalo na oboch obrazovkách. Prekvapením bol transparent (dnes už historický) prvého telespojenia Lomnický štít - Ondřejov.Ľubica Drutarovská zo Slovenského rozhlasu loví informácie o prenose od Tomáša Tureka, technického riaditeľa firmy ProjectSoft, a.s.Rozhlasu sa nevyhol ani Vojtech Rušin. Ešte pred začiatkom Telemostu stihol Ľubici Drutarovskej do mikrofónu vysvetliť, čo sa vlastne bude o chvíľu medzi Lomnickým štítom a Ondřejovom po prvýkrát diať.Ing. Tomáš Turek vysvetľuje svojmu synovi Lukášovi princíp diaľkového ovládania 2-m ďalekohľadu v Ondřejove z Lomnického štítu. Počúva aj syn Zdenka Bardona Martin.Učitelia z Opavy. Na Slovensko pricestovali špeciálne na Deň otvorených dverí na Lomnickom štíte.Ing. Ľubomír Klocok, CSc. z Astronomického ústavu SAV predstavuje návštevníkom Dňa otvorených dverí na Lomnickom štíte funkciu korónografu a činnosť najvyššie položeného pracoviska na Slovensku. Rozhovor zaznamenáva aj Česká televízia.
Dátum a čas: 15.4. 2024 08:17:12 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!