100 rokov od Tunguzskej katastrofy


Dňa 30. júna 1908 došlo na Sibíri v blízkosti sútoku riek Čamba a Podkamennaja Tunguzka k stretnutiu Zeme s vesmírnym telesom.

Na oblohe sa objavila ohnivá guľa sprevádzaná veľkým hlukom, na konci zaznel výbuch, pričom zvukové efekty boli počuteľné až zo vzdialenosti 500 km. Výbuch zničil 2 150 km2 lesa, seizmografy v Irkutsku zaznamenali podivné povrchové zemetrasenie, meteorologické observatóriá po celom svete pozorovali tlakovú vlnu. Celý ďalší mesiac boli v Európe mimoriadne jasné noci – bolo možné čítať aj o polnoci bez umelého svetla, dokonca nad 6 000 km vzdialeným Írskom bol pozorovaný obrovský žiariaci mrak.

Podľa dnešných vedomostí došlo k zrážke Zeme s malým medziplanetárnym telesom. Podľa jednej skupiny teórií úlomkom kométy Encke, podľa druhej malým asteroidom. V každom prípade nedošlo k priamemu kontaktu Zeme s týmto telesom, ale len vďaka odporu atmosféry vo výške 8 až 9 km nad povrchom. Nikdy sa nenašiel žiadny kráter, čo svedčí skôr o kometárnom pôvode, keďže kometárny materiál je porézny a mohol sa celý vypariť pri výbuchu.

Vzhľadom na to, že možnosť zrážky Zeme s medziplanetárnym telesom je aktuálna aj dnes, astronómovia detailne skúmajú okolie Zeme s cieľom objaviť telesá, ktoré by mohli byť pre Zem nebezpečné. Podľa odhadov energie zrážky potrebnej na vyvolanie pozorovaných účinkov, bol priemer Tunguzského telesa len okolo 60 metrov. Pri zrážke s telesom s priemerom nad 1 km, by ničivé účinky zasiahli celý zemský povrch bez ohľadu na miesto dopadu.
Na výskume telies a asteroidov sa na Slovensku podieľajú dve pracoviská – Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici a Astronomicko-geofyzikálne observatórium Univerzity Komenského v Modre.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
riaditeľ Astronomického ústavu SAV

Obrázky:


Zničený les v oblasti dopadu Tunguzského telesa. Napriek tomu, že žiadna jeho podstat-ná časť nedopadla na povrch, výbuch zničil 2 150 km2 lesa v okolí.Najznámejším meteorickým kráterom je Barringerov kráter známy tiež ako Canyon Diablo v Arizone. Vznikol dopadom malého železného asteroidu (veľkého meteoritu) s priemerom okolo 35 m pred 5 000 až 50 000 rokmi. Je 1 189 m široký a 174 m hlboký. Celkove bolo vyvrhnutých do okolia 0,3 km3 zeminy. Na okraji krátera sa nachádzajú vápencové balvany s hmotnosťou až 4 000 ton.Asteroid Eros snímaný americkou sondou NEAR zo vzdialenosti 200 km. Eros je druhý najväčší asteroid z populácie približujúcej sa k Zemi s rozmermi 36 x 15 x 13 km.
Dátum a čas: 1.6. 2023 17:23:13 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!