Zatmenie Slnka u nás ako čiastočné


V piatok 1. augusta bolo úplne zatmenie Slnka. U nás sme ho mohli pozorovať len ako čiastočné. Pozrite si úplné zatmenie v repríze.

Web stránka www.exploratorium.edu, vyrobená v spolupráci z NASA, ponúka reprízu pozorovania úplného zatmenia Slnka v Číne.


V piatok 1. augusta v poludňajších hodinách nastane zatmenie Slnka, ktoré bude z územia Slovenska viditeľné ako čiastočné. Zatmenie bude pozorovateľné ako čiastočné v severovýchodnej časti Severnej Ameriky, v Grónsku, zo Severného ľadového oceánu, severnej časti Atlantického oceánu, takmer celej Ázie a Európy okrem Stredomoria, Španielska a Portugalska. Pás úplného zatmenia (tzv. pás totality) bude postupne prechádzať pevninou cez centrálnu Sibír a oblasť Novosibirska, západným Mongolskom a Čínou.

Najdlhšie potrvá úplné zatmenie neďaleko sibírskeho mesta Nadym, kde Mesiac zakryje Slnko na 2 min 27 s. Pás totality sa postupne rozširuje z 206 km na hodnotu 237 km, ktoru dosiahne blízko Nadymu, a potom jeho šírka opäť klesá. Rýchlosť pohybu mesačného tieňa po povrchu Zeme sa bude meniť od 0,6 km/s do 0,5 km/s, pričom na začiatku a na konci pásu totality je najväčšia.

Zatmenie Slnka nastáva v čase okolo novu Mesiaca, keď sa uzlový bod dráhy Mesiaca nachádza v blízkosti spojnice Zem-Slnko (druhý obrázok na konci článku). V tom čase sa úzky kužeľ mesačného tieňa dotkne povrchu Zeme a v dôsledku orbitálneho pohybu Mesiaca sa postupne kĺže od západu na východ. Tak vytvorí na zemskom povrchu úzky pás totality, z ktorého je pozorovateľné úplné zatmenie. Práve počas neho Slnko odhalí svoju tajomnú korónu a protuberancie.

Úplné zatmenie môže trvať nanajvýš 7,5 min, no takto dlhé zatmenia sú veľmi zriedkavé. Mimo pásu totality je možné pozorovať len čiastočné zatmenie, pretože Mesiac nezakryje slnečný disk úplne.

Na konci článku sú uvedené časové údaje o zatmení pre Bratislavu a Košice. Magnitúda zatmenia udáva percentuálny podiel z celého priemeru slnečného disku, ktorý bude zakrytý v čase maximálnej fázy. Čiastočné zatmenie u nás potrvá približne 1 hod 35 min a v čase maximálnej fázy v Košiciach bude približne jedna štvrtina priemeru slnečného disku zakrytá Mesiacom.

Intezívne žiarenie aj čiastočne zakrytého slnečného disku predstavuje vážnu hrozbu pre ľudský zrak zvlášť v prípade detí a pozorovateľov bez patričných skúsenosti a vybavenia. Preto treba pri pozorovaní zatmenia dbať na dodržanie všetkých pravidiel bezpečného pozorovania Slnka. Majiteľom ďalekohľadov a triédrov je možné odporučiť projekčnú metódu ako najbezpečnejšiu a najjednoduchšiu pre pozorovanie Slnka. Dobre poslúžia aj silné zváračské sklá s najvyšším ochranným faktorom a prípadne aj okuliare špeciálne určené pre pozorovanie Slnka. Bežné slnečné okuliare neposkytujú dostatočnú ochranu zraku potrebnú pre bezpečné pozorovanie zatmenia Slnka.

Vo viacerých lokalitách sveta v oblasti viditeľnosti zatmenia budú pripravené web kamery, ktoré sprostredkujú priamy prenos zatmenia na internet. To môže byť užitočné pre pozorovateľov na miestach, kde bude v čase zatmenia nepriaznivé počasie. Pretože je možné očakávať preťaženie stránok počas prenosu, odporúčame vyskúšať viacero adries.

Nasledujúce zatmenie Slnka nastane 26. januára 2009 a bude pozorovateľné ako prstencové z južných oblastí Indického oceánu. Z Európy ani Slovenska však nebude pozorovateľné. Najbližšie u nás dobre pozorovateľné zatmenie Slnka nastane až 4. januára 2011 dopoludnia a bude opäť čiastočné.

Július Koza, Astronomický ústav SAV

Zdroje: Astronomická ročenka 2008, Eclipse Predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC; Animácie: A.T. Sinclair

Prevzaté z: www.astro.sk/news/


Zatmenie "on-line" na internete
Webstránky ponúkajúce priamy prenos úplného zatmenia Slnka:
www.exploratorium.edu
Live Eclipse
SEMS Sun Earth Moon Systems
Novosibirsk

Príďte pozorovať zatmenie na nábrežie Dunaja


Slovenské národné múzeum pozýva záujemcov z Bratislavy o pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka v piatok 1. augusta 2008 pred budovu Prírodovedného múzea na Vajanského nábr. v Bratislave, kde bude v čase od 10.30 h do 13.00 h pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka astronomickými ďalekohľadmi. Počas pozorovania zatmenia na bratislavskej oblohe bude v projekcii premietané toto zatmenie aj z miest, kde nastáva úplné zatmenie.

Viac informácii: www.SNM.sk a www.astroportal.skMesto Začiatok (LSEČ) Koniec (LSEČ) Magnitúda Bratislava 10:58:50 h 12:34:25 h 20 % Košice 10:56:30 h 12:44:15 h 24,5 %


(LSEČ = Letný stredoeurópsky čas)Obrázky:


Slnečná koróna pri úplnom zatmení Slnka.Protuberancie na Slnku počas úplného zatmenia.
Dátum a čas: 28.5. 2023 03:58:35 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!