Perzeidy práve vrcholia


V týchto dňoch je na bezoblačnej nočnej oblohe možné vidieť omnoho viac "padajúcich hviezd" než inokedy.

Príčinou je aktivita niekoľkých meteorických rojov, z ktorých najmohutnejším je už dlhé stáročia roj Perzeíd, tvorený pozostatkami postupne sa rozpadajúcej kométy 109P/Swift-Tuttle. Rôzne veľké čiastočky sa z kométy uvoľnili pri jej dávnych i nedávnych priblíženiach sa k Slnku. Kométa bola naposledy v perihéliu svojej dráhy v roku 1992 (okolo Slnka obehne približne raz za 125 rokov), s čím súvisela zvýšená aktivita Perzeíd v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia.

Maximum Perzeíd nastáva každoročne okolo 11. až 13. augusta, vďaka čomu bol tento úkaz v minulosti známy tiež ako slzy svätého Vavrinca, ktorý bol umučený a upálený na hranici v Ríme 10. augusta za vlády imperátora Valeriána v roku 258. Katolíci dlho verili, že z neba padajú na zem ohnivé slzy tohto mučeníka. Meteory však nie sú ani slzy, ani padajúce hviezdy – čomu zase veria aj mnohí súčasníci. Sú to malé telieska patriace do Slnečnej sústavy nazývané meteoroidy.

Ak meteoroid (s priemernou hmotnosťou niekoľko gramov), vletí veľkou rýchlosťou do atmosféry Zeme, silne za zahrieva, postupne taví a vyparuje. Ionizujú a excitujú sa atómy okolitej atmosféry aj samotného meteoroidu. Vo výškach 120–80 km nad zemou žiari rekombinačným procesom oblasť atmosféry a najme pary telesa, ktoré ho obklopujú – pozorujeme úkaz nazývaný meteor.

Tohtoročné maximum roja Perzeíd sa podľa modelov očakáva 12. augusta, medzi 13.30 a 16.00 h nášho času. Samozrejme, cez deň je možné meteory pozorovať len radarom. Ale aj počas nocí okolo maxima sú Perzeidy početnejšie, než po zvyšok svojho dlhého intervalu aktivity, ktorý je zhruba od 27. júla až do 24. augusta. Pri dobrých pozorovacích podmienkach – pod bezoblačným nebom a mimo pouličného osvetlenia – je možné spozorovať v priemere 1 meteor každú jednu až dve minúty.

Počas tohtoročného obdobia maxima Perzeíd bude Mesiac pár dní po prvej štvrti (spln nastane 16. augusta), čo znamená, že bude svojim jasom rušiť pozorovanie len v prvej polovici noci.

Perzeidy sú teda jasné meteory, keďže pred vstupom do atmosféry Zeme, v ktorej zažiaria, majú rýchlosť až 59km/s a často za sebou zanechávajú žiariacu stopu. Radiant roja - miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú - je v súhvezdí Perzea (podľa ktorého dostal roj svoje meno), je z nášho územia pozorovateľný prakticky celú noc. Po polnoci, kedy zapadá Mesiac, je už dostatočne vysoko nad východným obzorom.

Okrem Perzeíd a, samozrejme, stále aktívnych sporadických meteorov, sú v auguste činné aj iné meteorické roje. Bohatšie sú napríklad Kappa Cygnidy, Severné a Južné delta Aquaridy. Stačí teda zájsť niekam za mesto, kde svetlá civilizácie nebudú rušiť a zadívať sa na oblohu. A keď bude padať hviezda, spokojne si niečo pekné želajte

Zuzana Kaňuchová
Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Obrázky:


Perzeidy nad Lomnickým štítom...


Dátum a čas: 17.6. 2024 16:19:06 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!