Jiří Grygar opäť na Slovensku


Najznámejší český popularizátor vedy a najmä astronómie bude v piatok 28. novembra prednášať v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášku tvorcu nesmierne obľúbeného televízneho cyklu Okná vesmíru dokorán, ktorý vznikal pred rokmi v STV v Mlynskej doline, RNDr. Jiřího Grygara, CSc. z Fyzikálneho ústavu AV ČR v Prahe pod názvom

Astronomická žatva 2008Prednáška odznie v piatok 28. novembra o 17.30 h vo Veľkej posluchárni F1 v pavilóne F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, v Mlynskej doline č. 1.

Obrázky:


Jiří Grygar počas návštevy Bratislavy pred dvoma rokmi...Pozvánka na prednášku.
Dátum a čas: 28.5. 2023 04:18:58 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!