Návštevníci Astronomického ústavu SAV videli Venušu na disku Slnka


Milióny ľudí na celom svete si pozreli 5. a 6. júna nevšedný astronomický úkaz – prechod Venuše pred slnečným diskom. Toto „malé zatmenie"  Slnka bolo zatiaľ iba siedme v poradí od čias, keď Galileo Galilei  zaviedol ďalekohľad do astronomických pozorovaní. Naša generácia mala to šťastie, že ho mohla vidieť dvakrát,  v r. 2004 a v r. 2012.

V minulosti bol tento úkaz kľúčový pri presnom určovaní vzdialenosti Zeme od Slnka tzv. Astronomickej jednotky (AU), ktorá je základnou jednotkou pre určovanie vzdialeností vo vesmíre. Na určenie AU sa merali časy štyroch kontaktov Venuše so Slnkom, pozorované z rôznych miest na Zemi. V súčasnosti má tento úkaz hlavne vzdelávaciu a motivačnú funkciu, ukázať verejnosti, že veda je zaujímavá a medzinárodná a hlavne že vie presne „predpovedať" niektoré úkazy, ktoré nastanú v budúcnosti.

Pracovníci Astronomického ústavu SAV pripravili pre školy a ostatnú verejnosť  zaujímavý celonočný program a ranné pozorovanie. Úkaz začal ešte 5.6. 2012  v Kanade a na Havajských ostrovoch a pokračoval viac ako 6 hodín do rána 6.6.2012. Prvý a druhý kontakt Venuše pri vstupe na slnečný disk sprostredkovali pracovníci AsÚ  SAV žiakom v noci 6. Júna o 00:05 hod (LSEČ)  v internetovom prenose z Nórska a z Havajských ostrovov. Celú noc potom prebiehali na AsÚ  SAV prednášky a sledovanie priebehu prechodu.  S napätím sa očakávalo ráno, či bude možné priamo pozorovať záverečnú fázu prechodu (3. a 4. kontakt výstupu Venuše z disku Slnka) , pretože predpoveď počasia pre Vysoké Tatry nebola veľmi priaznivá.  Šťastena sa nakoniec priklonila k tatranským astronómom a poodhalila oblohu, aby všetci í ktorí prišli, mohli vidieť  tú „svoju" venušu na tom „svojom" slniečku.

Počas noci, odzneli prednášky, v ktorých pracovníci AsÚ SAV vysvetlili prečo k prechodu Venuše popred slnečný disk dochádza, aká bola história predchádzajúcich pozorovaní daného javu od r. 1639 a akú významnú úlohu tu zohral Maximilián Hell , ktorý urobil najpresnejšie pozorovania, vedúce k  určeniu správnej vzdialenosti Zeme od Slnka. Účastníci si mohli pozrieť aj unikátne zábery prechodu Venuše získané zo satelitu  SDO (Solar Dynamic  Observatory), pri ktorých neprekážala zemská atmosféra.

Okrem Astronomického ústavu SAV, ktorý bol koordinátorom celej akcie na Slovensku (Dr. Koza), prebiehali úspešné pozorovania aj na ľudových hvezdárňach celého Slovenska.

 

A. Kučera

Autori fotografií: P. Bendík, A. Kučera  a (NASA/SDO, HMI, and AIA science teams)

Obrázky:


Štyri kontakty a „predpovedaná“ cesta Venuše pri prechode cez Slnečný disk.Dr. Koza vysvetľuje, kde všade vo svete bude možné pozorovať prechod Venuše pred slnečným diskom.Astronomická udalosť roka sa začala – Venuša vstúpila na slnečný disk. Prenos z Havajských ostrovov na AsÚ SAV komentuje Dr. Koza.Víťazný boj s počasím začal ráno 6.6 v areáli AsÚ SAV v Starej Lesnej.Predsa sme sa dočkali a videli sme to!Kozmické laboratórium - Solar Dynamics Observatory (SDO) malo najlepšie pozorovacie podmienky, nevadila mu zemská atmosféra. Priebeh prvého a druhého kontaktu Venuše so Slnkom.
Dátum a čas: 26.2. 2024 01:41:26 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!