Prednáška o vybuchujúcich hviezdach...


Vo štvrtok 5. februára o 17.00 h na túto tému bude prednášať astronóm Drahomír Chochol v Objavovni SNM v Bratislave.

RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici v prednáške pre širokú verejnosť pod názvom "VYBUCHUJÚCE HVIEZDY" oboznámi poslucháčov s výskumom zaujímavých objektov hviezdnej astronómie (supernovy, novy, dvojhviezdy a viacnásobné hviezdne systémy, čierne diery...) pri príležitosti výročia 955 rokov od pozorovania supernovy v Býkovi (r. 1054) a 405 rokov od objavenia supernovy v Hadonosovi (r. 1604, Keplerova SN). Prednáška bude vo štvrtok 5. februára v budove Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave o 17.00 h.

Drahomír Chochol je astronóm, ktorý sa počas celého svojho profesionálneho pôsobenia na AÚ SAV priamo zúčastňuje na výskume premenných - eruptívnych premenných hviezd. Zároveň je predsedom slovenského národného koordinačného výboru IYA - Medzinárodného roku astronómie, r. 2009 vyhláseného UNESCOm a OSN.

Popoludní vo štvrtok 5. februára 2009 o 14:00 h organizátori radi uvítajú učiteľov fyziky, prírodopisu, biológie, zemepisu, chémie a ďalších odborov na stretnutí s Drahomírom Chocholom, aby sa priamo medzi prvými zoznámili s aktivitami a podujatiami pripravovanými počas Medzinárodného roku astronómie na Slovensku, ako i jeho významom a cieľmi, ktoré si astronómovia 136 krajín a 29 medzinárodných organizácií predsavzali a naprojektovali.

Stretnutie iste umožní aj voľnú diskusiu o zaujímavých otázkach astronómie a astrofyziky.

Obrázky:


Ilustračné foto (http://csastronomy.blogspot.com).RNDr. Drahomír Chochol, DrSc.
Dátum a čas: 17.6. 2024 14:58:24 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!