Astronóm Milan Rastislav Štefánik


Pod týmto názvom v utorok 12. mája prezentoval astronóm Vojtech Rušin v Bratislave svoju novú knihu o našom významnom rodákovi.

Na malej slávnosti v Malom kongresom centre Vydavateľstva VEDA SAV na Štefánikovej ulici sa stretli priatelia, spolupracovníci autora, aj obdivovatelia vari najslávnejšieho slovenského politika, ale aj vojaka a astronóma... Medzi hosťami nechýbali významní predstavitelia vedenia SAV – podpredseda SAV Dušan Kováč, člen Predsedníctva SAV Igor Túnyi, predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fedor Čiampor, ďalej generálny riaditeľ APVV Ján Šedivý a ďalšie osobnosti vedy aj spoločenského života.

Astronóm Milan Rastislav Štefánik je kniha o astronomickej práci významného Slováka. Ako s úsmevom zdôraznil autor knihy Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV, nebyť astronómie, udalosti na našom území by sa vari boli vyvíjali inak. Práve Štefánikove známosti, ktoré získal prostredníctvom astronómie v najvyšších francúzskych vedeckých, politických, vojenských aj spoločenských kruhoch, otvorili T. G. Masarykovi a Edvardovi Benešovi cestu k vplyvným francúzskym osobnostiam. Vysoko ocenil aj Štefánikove astronomické pozorovania, najmä povrchu Slnka, ktoré v mnohom predbehli svoju dobu.

Knihu medzi čitateľov vyprevadil podpredseda SAV, historik Dušan Kováč. Vo svojom príhovore vyjadril svoje potešenie nad novou knihou o M. R. Štefánikovi. Pripomenul, že oproti prvému vydaniu knihy pod rovnakým názvom, autor knihu obohatil o množstvo fotografií a nových faktov, čiže prakticky ide o novú publikáciu. Hoci kniha je len malou súčasťou širších spomienkových akcií, aj poznanie jeho astronomických a cestovateľských aktivít je dôležitou časťou komplexného poznania tejto významnej osobnosti. Dušan Kováč zdôraznil, že M. R. Štefánik bol takou nesmierne zaujímavou osobnosťou, že pre historikov je doslova inšpirujúce skúmať jednotlivé etapy jeho života – keďže bol veľmi všestranný a vykonal veľa – najvýznamnejším jeho dielom je účasť na vzniku Československa. Avšak aj jeho ďalšie aktivity sú pozoruhodné. Konštatoval, že legendarizácia M. R. Štefánika je do istej miery príčinou, že chýba seriózne životopisné dielo o tejto osobnosti. A nová kniha Vojtecha Rušina bude bezpochyby pre budúcich autorov biografického diela o Štefánikovi jedným z významných zdrojov informácií.

Kniha vyšla vo Vydavateľstve SAV VEDA.

Obrázky:


Slávnostný okamih vyprevadenia novej knihy medzi čitateľov... Zľava Vojtech Rušin, riaditeľ Vydavateľstva SAV VEDA Milan Brňák a podpredseda SAV Dušan Kováč.Vpravo Dušan Kováč počas príhovoru. Uprostred Vojtech Rušin, vľavo redaktorka publikácie Ľubica Suballyová.Slovo má autor knihy Vojtech Rušin.V popredí vľavo generálny ridaiteľ APVV Ján Šedivý, vpravo horolezec a cestovateľ František Kele. Za nimi zľava vedúci Úradu SAV Ján Malík, Igor Túnyi a prof. Fedor Čiampor.Pohľad do sály.Na záver, samozrejme, nechýbala ani improvizovaná autogramiáda...Pohľad na obálky vystavených publikácií.
Dátum a čas: 1.6. 2023 17:45:45 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!