Náš vedec spoluautorom obálky časopisu "NATURE"


Prestížny vedecký časopis NATURE na obálke vydania z 11. júna 2009 uverejnil snímku bielej koróny Slnka, ktorej spoluautorom je aj astronóm Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV.

Snímku bielej koróny získala počas úplného zatmenia Slnka 1. augusta 2008 česko-nemecko-slovenská expedícia v Mongolskom Altaji (Mongolsko). Autormi snímky sú prof. Miloslav Druckműller z Vysokého učení technického v Brne, Martin Dietzel a Peter Aniol z Nemecka (ASTELCO Systems, GmbH) a náš astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici.

Na výsledný obrázok, ktorý počítačovo spracoval prof. Druckműller, sa použilo 25 záberov s expozičnými časmi od 1/4000 do 8 sekúnd, cez objektív 105 mm TMB APO f=620 mm + Baader Flat-field FFC EFLF, v ktorého okulárovom konci bol fotografický aparát CANON EOS 1D". Výsledkom je skladačka 25-tich snímok, ktorá nielenže zachytáva východnú časť Slnka počas jeho úplného zatmenia 1. augusta 2008, ale predovšetkým odhaľuje štruktúru magnetického poľa slnečnej koróny. Ide pritom o jednu z najkvalitnejších snímok bielej koróny na svete, čoho dôkazom je aj jej uverejnenie na obálke NATURE (About the cover) č. 459 z 11. júna 2009. Obálka, ktorá sama osebe je prejavom uznania a poctou aj pre nášho vedca, súvisí s článkom "Solar eclipses as an astrophysical laboratory" Jay M. Pasachoffa v Review vo vnútri čísla, v ktorom píše o novodobých pozorovaniach zatmení Slnka, pri ktorých sa spája družicové pozorovanie s pozorovaniami zo Zeme. (V článku, ako v závere uvádza autor, sú okrem iných využité aj výsledky Vojtecha Rušina z pozorovaní slnečných zatmení. Článok sa otvorí po kliknutí na červenohnedý text.)

Už tento mesiac 22. júla 2009 sa očakáva opäť úplné zatmenie Slnka, od Európy však dosť vzdialené. Pripravujú sa naň aj štyria autori prezentovanej snímky. V spolupráci s ďalšími účastníkmi expedície, tentoraz rozšírenej o skupinu S. Habblaovej z USA, sa pokúsia počas zatmenia získať rovnako kvalitný, ale radšej – ako nám povedal V. Rušin - ešte kvalitnejší záber bielej a emisnej koróny počas úplného zatmenia Slnka, ktoré mienia mienia pozorovať na ostrove Enewetak na Marshallových ostrovoch v Tichom oceáne. Tohtoročné úplné zatmenie Slnka bude mať najdlhšie trvanie v tomto storočí. Maximálny čas trvania bude 6 minút a 39 sekúnd. Na ich pozorovacom stanovišti na ostrove Enewetak to bude o niečo viac ako 5 minút.

O expedícii i výsledkoch pozorovania jej účastníkov prinesieme informácie z prvej ruky aj v Aktualitách SAV.

A. Š.

Obrázky:
Obálka magazínu Nature č. 459 z 11. júna 2009.A dnes už slávna a v celom svete známa fotografia bielej slnečnej koróny (presnejšie - jej časti) od štvorice autorov, medzi ktorými je aj vedec zo SAV - astronóm Vojtech Rušin.
Dátum a čas: 17.6. 2024 15:52:27 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!