Trio astronomických olympionikov ide do Teheránu


Tretí ročník Astronomickej olympiády žiakov základných a stredných škôl – Astrolym, ktorú organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, už pozná víťazov.

Až 18 finalistov (7 zo základných a 11 zo stredných škôl) z celého Slovenska počas troch dní (16.-18. júna 2009) riešilo príklady a robilo pozorovania oblohy pod dohľadom renomovaných odborníkov z Astronomického ústavu SAV. Motiváciu uspieť mali všetci. U stredoškolákov ju umocňoval fakt, že tentoraz postupujú na Medzinárodnú olympiádu astronómie z astrofyziky až traja najúspešnejší riešitelia. Význam Astronomickej olympiády, ktorú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV organizuje s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), zvýšila aj skutočnosť, že tento rok je Medzinárodným rokom astronómie a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV jubiluje – vznikla pred 50 rokmi.

"V tomto ročníku sme zvýšili nároky na riešiteľov, aby mali ešte väčšiu šancu uspieť v tvrdej konkurencii mladých astronómov a astrofyzikov z celého sveta. Preto sme finále obohatili aj o odborný seminár, na ktorom sme sa venovali dátovej analýze, sférickej trigonometrii, štatistike, astrofotografii, počítaniu na oblohe i výpočtom na kalkulačke," povedal RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Výkonného výboru Astronomickej olympiády na Slovensku.

Medzi účastníkmi, ktorí strávili tri zaujímavé dni v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici s výhľadom na zasnežené končiare Vysokých Tatier, sme zahliadli viacero známych tvárí z predchádzajúcich ročníkov, ale i úplných nováčikov. Práve jeden z nich 14-ročný Matúš Milanovič Kulich, ôsmak na ZŠ na Ul. M. Rázusa vo Zvolene, ktorý často navštevuje Hvezdáreň v Banskej Bystrici, kde sa mu venuje Jaroslav Gerboš, prekvapil organizátorov. Už v druhom kole stihol v limite úspešne vypočítať príklady nielen vo svojej kategórii základných škôl, ale aj ťažšie stredoškolské. Vo finále suverénne zvíťazil, druhá bola pred Alica Kačengová zo ZŠ Nad medzou v Spišskej Novej Vsi a tretí Jaroslav Merc z CVČ Domino v Košiciach.

Medzi stredoškolákmi bol najúspešnejší pravidelný účastník finále Miroslav Jagelka (Gymnázium J. Letricha v Martine) pred Fridrichom Valachom (Gymnázium Ľ. Šuleka v Komárne) a Petrom Kosecom (Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne). Trojica najlepších stredoškolákov bude reprezentovať Slovensko na III. Medzinárodnej olympiáde astronómie a astrofyziky, ktorá bude v októbri tohto roku v Teheráne, hlavnom meste Iránu.

"Sú šikovní, ale aby uspeli v medzinárodnom meradle, potrebujú sa zlepšiť najmä v štatistike a pozorovaniach. Slovenské finále ukázalo, že rezervy v týchto oblastiach majú všetci finalisti," zhodnotil mladých astronómov Ladislav Hric. "Z toho dôvodu počas letných prázdnin pripravíme pre trio našich reprezentantov osobitné sústredenie v niektorej zo slovenských hvezdární," dodal RNDr. Juraj Zverko, DrSc., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

Pre úplnosť dodávame, že slovenskí mladí astronómovia nás na prvých dvoch ročníkoch Medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky reprezentovali viac ako úspešne. V roku 2007 v Thajsku stredoškolák Róbert Barsa z Košíc získal zlatú medailu, v roku 2008 sa v Indonézii v rovnakej kategórii medzi bronzovými medailistami umiestnil Trenčan Peter Vanya. Žeby do tretice všetko dobré?

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Katarína Čižmáriková a Mária H. Bartolomejová (1.)

Obrázky:


Víťazná trojica v kategórií stredných škôl - zľava prvý Miroslav Jagelka z Martina, v strede Fridrich Valach z Komárna a vpravo bronzový Peter Kosec z Trenčína. Všetci traja budú reprezentovať Slovensko na astronomickej olympiáde v Iráne.Spoločné foto na záver.Tohtoročné finále otvorili Ladislav Hric(vľavo), predseda Výkonného výboru AO, a Juraj Zverko, predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV (v pozadí).Diskusia nad výsledkami v jednotlivých oblastiach - Juraj Zverko a novovymenovaný riaditeľ Astronomického ústavu SAV Aleš Kučera (vpravo).Kto bude najlepší? Táto otázka sa dala čítať z tvárí všetkých finalistov.Konečne to vyšlo, hovorí Juraj Zverko víťazovi kategórie stredoškolákov Miroslavovi Jagelkovi, gymnazistovi z Martina, ktorý je každoročným účastníkom.Radosť z dobrého umiestnenia (aj bez letenky do Teheránu) mali najlepších medzi žiakmi základných škôl: (sprava) víťaz Matúš Milanovič Kulich, Alica Kačengová zo Spišskej Novej Vsi a Jaroslav Merc z Košíc (vľavo).Jéj, ten sa mi zíde – teší sa z vecnej ceny pre víťaza Matúš M. Kulich.
Dátum a čas: 15.6. 2024 15:14:52 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!