Bude koniec sveta 21.12.2012?


 

!!! KONIEC SVETA 21.12.2012 NEBUDE !!!

 

Na Internete, medzi ľuďmi a aj v niektorých médiách sa objavili katastrofické „zaručené“ predpovede o konci sveta 21. decembra 2012, v lepšom prípade o niekoľkomesačnej tme a katastrofách. Na pochybných internetových stránkach, v kolujúcich videách a iných zdrojoch, sa najčastejšie uvádza ako dôvod:

 

1) koniec Mayského kalendára

2) zrážka s planétou Nibiru (5 x väčšou ako Zem)

3) postavenie planét v jednej priamke

4) postavenie Slnka, Zeme a mohutnej čiernej diery v strede našej Galaxie v jednej priamke.

5) Príťažlivé pôsobenie gigantickej čiernej diery zo stredu našej galaxie

6) náhla zmena rotácie Zeme za niekoľko sekúnd či hodín

7) náhle prepólovanie magnetického poľa Zeme za hodiny alebo dni.

 

K uvedeným „dôvodom“ vyhlasujeme, že z astronomického hľadiska k žiadnej nezvyčajnej, či katastrofickej udalosti 21.12.2012 nedôjde.

 

1) Mayský kalendár nepredpovedá koniec sveta. Kalendáre existujú kvôli vedeniu záznamov o plynutí času, nie na predpovedanie budúcnosti. Aj v dnešnej dobe máme kalendáre (alebo predpovede zatmení Slnka) vypočítané len do určitej doby, ale to neznamená že potom bude koniec sveta. Navyše, rôzne skupiny bádateľov uvádzajú rôzne dátumy konca mayského kalendára (viď detaily k mayskému kalendáru na konci tohto vyhlásenia)

 

2) Ak by sme sa mali zraziť s planétou Nibiru 5x väčšou ako naša Zem už 21.12.1012 (ale aj v r. 2013) musela by už byť ľahko pozorovateľná a astronómovia by o nej vedeli. Argumenty typu, že to vieme, ale to tajíme, sú síce pre nás lichotivé ale nepravdivé a to preto, že vedecká komunita je slobodná a je nepredstaviteľné, že by všade na svete vedci „poslúchali“ niekoho, kto im zakazuje zverejňovať pravdu o svete okolo nás. Navyše, planéta takej veľkosti by bola už viditeľná aj pre laickú verejnosť.

 

3) Postavenie planét v jednej priamke na konci r. 2012 NEBUDE, viď priložený obrázok skutočných pozícií jednotlivých planét aj planétky Pluto.

 

4) Postavenie v jednej „priamke“ Slnka, Zeme a čiernej diery v strede našej Galaxie sa odohráva každý rok v decembri a vyplýva z PRAVIDEĽNÉHO  pohybu Zeme okolo Slnka. Bolo tak aj v r. 2011, 2010, 2009 ..... a koniec sveta nenastal.

 

5) Príťažlivé (gravitačné) pôsobenie na našu Zem od gigantickej čiernej diery zo stredu Galaxie je zanedbateľné, či je, alebo nie je v jednej „priamke“ so Slnkom a Zemou. Príťažlivé pôsobenie rýchlo klesá v závislosti od vzdialenosti. To znamená, že na nás gravitačne pôsobia viac BLÍZKE menej hmotné telesá (Mesiac, Slnko) ako veľmi hmotné ale veľmi VZDIALENÉ telesá. Čierna diera v strede Galaxie je veľmi hmotná ale je vzdialená približne 28 000 svetelných rokov, t.j. svetlu, ktoré letí rýchlosťou 300 000 km/s trvá 28 000 rokov, kým príde k nám. Na takej vzdialenosti, pôsobí uvedená čierna diera na človeka podobnou príťažlivou silou ako hneď vedľa stojaci hmotný buldozér. (Tu treba poďakovať vzniknutej panike o konci sveta za to, že sa milióny ľudí dozvedeli vedecký fakt, že v strede našej Galaxie je čierna diera).

 

6) a 7) K náhlej,  samovoľnej zmene rotácie Zeme za niekoľko sekúnd či hodín nemôže z fyzikálneho hľadiska dôjsť (môže sa tak stať iba po zrážke s veľmi hmotným telesom ale po takej katastrofe by pre nás asi už zmena rotácie Zeme nebola dôležitá.)

Zmena rotácie Zeme je nemožná, bráni tomu platnosť zákona zachovania momentu hybnosti viď:(http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_zachov%C3%A1n%C3%AD_momentu_hybnosti).

 

Pre jednoduchosť, predstavte si na vode obrovskú loď (tanker), rotujúcu jedným smerom a skúste zmeniť  jej rotáciu za pár sekúnd opačným smerom. !! Nemožné!!

Náhla zmena rotácie Zeme sa nikdy nestala a nikdy nestane. Existujú pomalé presuny kontinentov trvajúce stovky miliónov rokov, ale to nemá nič spoločné o tvrdeniach o obrátení rotačných pólov. Mnoho katastrofických webových stránok uvádza tento nezmysel, v súvislosti s prepólovaním zemského magnetického poľa. Tvrdia, že existuje vzťah medzi rotáciou Zeme a magnetickými pólmi Zeme, ktoré sa skutočne nepravidelne prehadzujú priemerne raz za 400 000 rokov. Takéto magnetické prepólovanie však nespôsobilo žiadnu ujmu na živote na Zemi. Magnetické prepólovanie podľa serióznych vedeckých výskumov je tak či tak, v najbližších tisícročiach veľmi nepravdepodobné a už určite nie rýchlosťou prepólovania za niekoľko hodín či dní. Klamlivé sú tvrdenia, že magnetické prepólovanie príde veľmi skoro (v r. 2012), a že spôsobí zmenu rotácie Zeme.

a)  smer rotácie Zeme a polarita zemského magnetického poľa nie sú prepojené.

b) nie je žiadny dôvod očakávať zmenu magnetickej polarity v dohľadnej dobe

c) náhly posun smeru rotácie Zeme s katastrofálnymi následkami, je nemožný a nemá nič  do činenia s galaktickým rovníkom alebo s niektorými ďalšími nezmyslami, ktoré sa objavujú na mnohých internetových stránkach.

 

Na záver by sme chceli upriamiť pozornosť na www stránku: http://www.y12.tym.sk/fakty.html, kde je 20 detailných pravdivých podrobných odpovedí na všetky nezmysly šírené v súvislosti s koncom sveta v r. 2012.

 

Autori: RNDr. Aleš Kučera, CSc. riaditeľ Astronomického ústavu SAV a  RNDr. Drahomír Chochol, DrSc. vedecký tajomník.

 

Dodatok:

Detailné vysvetlenie mayského kalendára:

Starí Mayovia používali kalendár, založený na pozorovaní astronomických javov (pozície planét voči Zemi, východy a západy planét, zatmenia Slnka a Mesiaca,...), skladajúci sa z niekoľkých časových cyklov, ktoré prebiehali paralelne a ktoré sa presne opakujú po 1872000 dňoch, teda 5125 rokoch. Tento veľký cyklus Mayovia nazvali „Vek Slnka“ alebo „Veľký rok“. Súčasne prebiehalo aj priebežné načítavanie dní od počiatku mayského kalendára, ktorí Mayovia považovali za okamih stvorenia sveta. Porovnanie určenia astronomických, prípadne historických udalostí v mayskom a gregoriánskom kalendári, ktorý teraz používame, prevedený rôznymi skupinami bádateľov, viedlo k rôznym určeniam konca mayského kalendára, počnúc dátumom 26.4.1493 a končiac dátumom 14.8.2532. K dátumu 21.12.2012 dospeli bádatelia Goodman, Martinez a Thompson z porovnania historických udalostí. Naproti tomu, porovnanie astronomických javov v oboch kalendároch, prevedené bratmi Bohumilom a Vladimírom Böhmom z Čiech, viedlo k dátumu konca mayského kalendára 14.12.2116. Výpočet okamihov astronomických úkazov, spočítaných využitím moderných teórií pohybu telies slnečnej sústavy, publikovaných J. Klokočníkom a kol. v odbornom astronomickom časopise Astronomische Nachrichten v r. 2008 ukázali, že bratia Böhmovci určili okamih konca mayského kalendára najpresnejšie. Tento záver podporuje aj datovanie niektorých historických udalostí, napr. dobytie mayských miest Chichen Itza a Uxmal ozbrojenými kmeňmi okolo rokov 987 a 1007, ktoré je v zhode s výpočtami, uskutočnenými bratmi Böhmovcami.  Možno teda uzavrieť, že dňa 21.12.2012 mayský kalendár, resp. „Veľký rok“ mayského kalendára nekončí! K ukončeniu súčasného „Veľkého roka“ mayského kalendára dôjde až 14.12.2116, kedy začne nový „Veľký rok“ trvajúci 5125 rokov. Zemská os vykoná jeden precesný pohyb raz za 5 „Veľkých rokov“, čo odpovedá precesnej perióde 26 000 rokov. Treba zdôrazniť, že Mayovia nikdy nespájali koniec „Veľkého roka“ s koncom civilizácie.

Obrázky:


Postavenie planét a planétky Pluto dňa 21.12.2012. Toto rozloženie je naozaj ťažko označiť za postavenie „v jednej priamke“


Dátum a čas: 18.6. 2024 04:48:00 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!