Zrážka s asteroidom 2012 DA14 nám nehrozí


Necelé dva mesiace po predpovedanom konci sveta sa médiami znovu nesie správa o hrozbe z vesmíru. Na rozdiel od nepodložených výmyslov spojených s koncom sveta, ako bol vplyv vzdialených planét, galaktického jadra a rýchleho prepólovania magnetického poľa Zeme, je hrozba zasiahnutia Zeme asteroidom reálna. Treba však hneď dodať, že niekedy v budúcnosti k tomu určite dôjde, tak ako sa stalo už niekoľkokrát v minulosti, ale 15. februára 2013 môžeme spať pokojne.

15. februára 2013 preletí popri Zemi teleso označené ako 2012 DA14. Je to blízkozemský asteroid s priemerom približne 45 metrov a hmotnosťou okolo 130 000 ton. Najbližšie k Zemi bude 15. februára večer o 20. hodine a 39. minúte SEČ. Vzdialenosť od stredu Zeme v čase najväčšieho priblíženia bude 34 100 km, od povrchu Zeme teda približne 27 700 km. Ide o nový rekord – zo všetkých zaznamenaných preletov asteroidov takýchto rozmerov bude k Zemi najbližšie. Napriek tomu, že hovoríme o približných hodnotách, lebo každé meranie má svoju chybu, môžeme jednoznačne vylúčiť, že by došlo k nárazu asteroidu na zemský povrch – neistota v určení výšky preletu je len 150 km. Zemi teda nebezpečenstvo nehrozí, ale istý stupeň ohrozenia predstavuje tento prelet pre geostacionárne družice, ktoré sa pohybujú vo výškach približne 36 000 km.

Keďže nám nehrozí žiadne nebezpečenstvo, je na mieste otázka, či ho budeme pri prelete vidieť. V čase najväčšieho priblíženia bude najlepšie pozorovateľný z Indonézie. V tom čase bude z územia Slovenska viditeľný len 4 oblúkové stupne nad horizontom na hranici súhvezdí Havran a Panna. Pri jasnosti 7,6 magnitúdy nebude viditeľný voľným okom, ale veľmi dobre viditeľný už malým ďalekohľadom. Rozoznáme ho ako bod podobný hviezde, ktorý sa bude medzi ostatnými hviezdami znateľne hýbať – počas najväčšieho priblíženia až 0,8 oblúkového stupňa za časovú minútu. So vzďaľovaním sa od Zeme bude jeho jasnosť klesať, ale podmienky na pozorovanie zo Slovenska sa budú zlepšovať. O 21:20 SEČ bude 30 stupňov nad obzorom pri jasnosti 7,8 magnitúdy, od 23:20 dosiahne výšku 60 stupňov nad obzorom. Počas toho prejde veľkú dráhu po oblohe – zo súhvezdia Panny, cez Leva až do Veľkej Medvedice.

Tento raz nás teda asteroid minie, ale čo do budúcna? Jeho dráha sa blízkym preletom popri Zemi zmení. Kto ho neuvidí teraz, musí si počkať až do roku 2046, vtedy sa však priblíži len na vzdialenosť 1 500 000 km. Takéto malé vesmírne teleso silno podlieha vplyvu okolitých telies. Preto jeho dráhu nemožno spoľahlivo predpovedať na veľa rokov dopredu. Zatiaľ však vieme určite, že najmenej do roku 2134 Zemi od neho žiadne nebezpečenstvo nehrozí.

Tlačovú správu pripravil

 

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

zástupca riaditeľa

Astronomického ústavu SAV

Obrázky:


Priblíženie asteroidu 2012 DA14 k Zemi. Zem je zelený kruh v strede, zelená kružnica predstavuje pásmo, v ktorom sa pohybujú geostacionárne družice, modrá lomená čiara dráhu asteroidu s časovými značkami vo svetovom čase UT. (SEČ = UT + 1 hod.).Porovnanie rozmerov asteroidu a amerického raketoplánu.Mapka pohybu asteroidu po oblohe. Polohy zo Slovenska sú vpravo od polôh pre Londýn zhruba v desatine vzdialenosti medzi Londýnom a Tokiom. Časové značky sú v UT (SEČ = UT + 1 hod.)
Dátum a čas: 15.4. 2024 07:12:11 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!