Hitom bol meteorit


Až 60 pedagógov zo základných a stredných škôl sa stretlo v dňoch 8.-10. apríla v Starej Lesnej na celoslovenskom seminári v rámci projektu APVV LPP-0078-09 „Objavuj vesmír, tvoj domov“.


Popularizačné projekty Astronomického ústavu SAV o spoznávaní vesmíru sa tešia veľkej pozornosti či už učiteľov, alebo ich žiakov, ale i laickej širokej verejnosti. Tak tomu bolo už aj v rámci prechádzajúceho projektu APVV LPP-0146 zameranom na podporu popularizácie astronómie na Slovensku „Stretnutia s vesmírom“.

Cieľom každoročných seminárov je oboznámiť učiteľov základných a stredných škôl s novými poznatkami, ktoré boli dosiahnuté v astronómii v poslednom čase, a tak im umožniť sprostredkovať súčasný stav poznania vesmíru svojim žiakom, poskytnúc im dostatok informácií a ilustračného materiálu. Pedagógovia dostanú možnosť oboznámiť sa tiež s vedeckou prácou a astronomickými pozorovaniami na ústave.

Prihlásených a vybraných účastníkov tohtoročného seminára pre učiteľov privítal v budove Astronomického ústavu SAV na Starolesnianskych lúkach pri Tatranskej Lomnici vedúci projektu Vojtech Rušin. Po slávnostnom otvorení riaditeľom AÚ SAV Alešom Kučerom sa rozbehol kolotoč prednášok. Jozef Žižňovský z usporiadajúceho ústavu učiteľov oboznámil s HR diagramom a vývojom hviezd, Jozef Kačmarčík z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach svoju prednášku o fyzike blízko absolútnej nuly doplnil množstvom experimentov s kvapalným dusíkom. Bolo zaujímavé pozorovať učiteľov, mnohých s vráskami i šedinami, ako sa zmenili na hravých žiačikov a obdivovali supravodivý levitujúci vláčik. Zem ako dynamickú planétu predstavil účastníkom astronomického seminára doc. Sebastián Ševčík z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK Bratislava, astronóm Vojtech Rušin im priblížil cykly slnečnej činnosti a Rastislav Mačura ich oboznámil s históriou Astronomického ústavu SAV, ktorú sa pripravuje vydať knižne.
Keďže počasie nebolo vhodné na pozorovanie oblohy, z dažďa sklamaní učitelia si aspoň pozreli reflektor určený pre CCD fotometriu hviezd. Dobrou náplasťou za zmenu programu bola zaujímavá a vtipná prednáška Vojtecha Rušina z jeho expedícií za zatmením Slnka na Galapágoch a Marshallových ostrovoch, doplnená množstvom zaujímavých fotografií.

Na sobotu 10. apríla pripravili astronómovia ešte dve prednášky – o terestrických planétach (Merkúr, Venuša, Zem a Mars) hovoril Marek Husárik a finále patrilo meteorom - histórii, poverám, pozorovacím metódam- v podaní doc. Jána Svoreňa. Práve on bol jeden z členov expedície, pátrajúcej po úlomkoch telesa, ktoré 28. februára 2010 preletelo nad strednou Európou a vo výške 35 km explodovalo. Ako je už známe, spoločný tím Astronomického ústavu SAV a Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave, neskôr doplnený astronómami z AsÚ AV ČR, našiel doteraz až 64 meteoritov v katastri obce Vyšný Klátov pri Košiciach. Docent Svoreň jeden z nich priniesol ako konkrétny dôkaz. Z kúska chondritu, ktorý je najbežnejším typom kamenných meteoritov, sa razom stal hit. Každý si chcel naň siahnuť. Ibaže bol vložený do igelitového vrecúška, aby ho nebol obchytaný, lebo vedci ho ešte budú skúmať. Nuž sa s ním učitelia aspoň odfotili.
„Z komerčného hľadiska má malú cenu, ale z vedeckého hľadiska ide o veľmi výnimočný prípad. Na svete malo len 14 meteoritov doteraz určenú dráhu, čiže vieme, z ktorej časti Slnečnej sústavy k nám prišli. Meteorit zatiaľ s pracovným názvom „Košice“ bude po oficiálnom schválení a katalogizovaní 15. prípadom meteoritov s rodokmeňom, prvým na Slovensku,“ povedal doc. Ján Svoreň. Náš nový, nielen slovenský zázrak priletel z hlavného pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom.
Ako hodnotili seminári samotní účastníci? Dali sme slovo trom z nich.

Zdenka Baxová, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín: „Tieto semináre sú vynikajúce, lebo vo fyzike a astronómii sú objavené stále nové veci. Nemám čas sa v kuse preklikávať na internete, v médiách sa veľa nedozviem, ale tu áno. Naším žiakom potom môžeme sprostredkovať veľa zaujímavostí. Záujem detí o prírodné vedy klesá a musíme urobiť všetko, aby sme ich pozornosť udržali. Dá sa to mimoškolskými aktivitami, už nie sú klasickými krúžkami, treba často meniť činnosti (krížovky, slepé mapy, hľadanie na hviezdnom glóbuse, atď.), k tomu pridať veľa pokusov a pozorovaní. Potom možno vychovať úspešných mladých astronómov, tak ako my v našej škole, aj v medzinárodnom meradle.“


Zdenka Danihelová, ZŠ s MŠ, Žaškov, okres Dolný Kubín: „Som tu po prvý raz a som spokojná. Prvú informáciu som našla na nete. Nie som síce fyzikárka, ani matematikárka, učím geografiu a slovenský jazyk, ale pripravujem deti na súťaž Čo vieš o hviezdach. Spolupracujem pritom s osvetovým strediskom a žilinskou hvezdárňou. Na seminári som získala nové podnety, kontakty, utriedila som si informácie, vypočula renomované osobnosti slovenskej astronómie. Navyše si pri našich učiteľských platoch chválim, že máme všetky náklady hradené projektom APVV.“


Ján Džubák, riaditeľ ZŠ akad.J.Hronca, Rožňava: „Mám aprobáciu matematika-fyzika, rovnako ako manželka, a tu som po druhýkrát. Na škole máme krúžok FAIN (fyzika, astronómia, informatika). Učím deviatakov, chodíme do učebne informatiky, zadám tému a žiaci hľadajú informácie k nej na PC. Ako v súčasnosti o spadnutom meteorite. Toto je zrejme cesta, ako mladých zaujať. Takéto semináre sú dobrá vec, lebo človeka naštartujú ako vysvetľovať, tu nám napríklad doktor Kačmarčík predviedol, ako sa dá pútavo vysvetľovať fyzika. Rád som sa tiež stretol s astronómami Svoreňom a Rušinom, ktorí ochotne prišli aj k nám do Rožňavy prednášať pre našich učiteľov fyziky. Celkom sa nám darí, veď manželka učila aj Norberta Wernera, mladého astrofyzika, ktorý je na trojročnom pobyte na Stanfordskej univerzite v USA vďaka grantu NASA.“

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Katarína Čižmáriková, Pavol Bendík

Obrázky:


Vedúci projektu „Objavuj vesmír, tvoj domov“ Vojtech Rušin víta učiteľov z celého Slovenska, účastníkov seminára, na pôde Astronomického stavu SAV v Starej Lesnej. V pozadí astronómovia (sprava) Aleš Kučera, Zuzana Krišandová, Marek Husárik a doc. Ján Svoreň.Seminár oficiálne otvoril riaditeľ AsÚ SAV Aleš Kučera.Prednášková miestnosť bola zaplnená do posledného miesta.Šnúru prednášok odštartoval Jozef Žižňovský z usporiadajúceho Astronomického ústavu SAV.O fyzike blízko absolútnej nuly sa dá prednášať aj na kolenách. Názorne to predviedol vo svojej dynamickej prednáške Jozef Kačmarčík z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Jednoducho chcel pustiť zaujímavé video tak, aby neprerušil reč a nezavadzal projektoru.Zapálený mladý vedec rýchlo dokázal zmeniť učiteľov na zvedavých žiakov. Stačilo zopár pokusov s kvapalným dusíkom.Zem ako dynamickú planétu predstavil doc. Sebastián Ševčík z Univerzity Komenského v Bratislave.„Slniečkár“ Vojtech Rušin previedol účastníkov seminára najprv cyklom slnečnej činnosti a večer Marshallovými ostrovmi a Galapágami, ktoré navštívil pri svojich cestách za zatmením Slnka.Fotoobjektívom sme zachytili prípravu na prednášku Rastislava Mačuru (vpravo), ktorý predstavil históriu Astronomického ústavu SAV, ktorú čochvíľa plánuje vydať knižne. Pomáha mu Marek Husárik, člen organizačného tímu, ktorý na druhý deň predstavil pedagógom terestrické planéty.Doktorandka Zuzana Krišandová oboznamuje učiteľov s konštrukciou 50-cm reflektora Astronomického ústavu SAV určeného pre CCD fotometriu hviezd. Na veľké sklamanie účastníkov sa však pozorovanie vesmíru kvôli zamračenej oblohe nekonalo.Finále patrilo doc. Jánovi Svoreňovi, zástupcovi riaditeľa AsÚ SAV (vľavo),ktorý na záver svojej prednášky o meteoroch priniesol najnovší pozdrav z vesmíru – meteorit s pracovným názvom Košice. Ako dobre predpokladal, každý sa ho chcel dotknúť, nuž ho zabalil do igelitového vrecúška. Meteorit sa stal fotohitom.Na nález 64 meteoritov, ktoré spadli v katastri obce Vyšný Klátov pri Košiciach, bol zvedavý aj redaktor Rádia Regina Košice Miroslav Talavášek (vľavo) v rozhovore s doc. Jánom Svoreňom. Počas celého dňa však stihol vyspovedať aj ostatných organizátorov i mnohých účastníkov seminára.Spoločná fotografia s impozantným pozadím v podobe Lomnického štítu. Ešte dobre, že sme ju zhotovili hneď v úvode seminára, lebo potom sa obloha zatiahla.Spokojnosť žiarila z tvárí členov tímu, ktorí celoslovenský seminár pripravili – (zľava) Vojtech Rušin - vedúci projektu, Marek Husárik, doc. Ján Svoreň a Zuzana Krišandová. Chýba Pavol Bendík.
Dátum a čas: 1.6. 2023 18:32:48 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!