Mladí astronómovia v Tatrách.


18. júna sa vo Vysokých Tatrách skončil 4. ročník Celoslovenského finále Astronomickej olympiády. Žiaci a študenti preukazovali svoje vedomostia znalosti v poznávaní objektov nočnej oblohy.


Projekt LPP-0172-06 organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a pracovníci Astronomického ústavu SAV za finančnej pomoci Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
V Tatrách sa stretli už len tí najlepší žiaci a študenti, ktorí prešli výberom v regionálnych kolách. Tie sa konali vo Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci, vo Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom a v Centre voľného času DOMINO v Košiciach.
Úlohy neboli ľahké, hlavne v kategórii stredných škôl, no organizátori olympiády potrebovali vybrať troch skutočne najlepších študentov, ktorí sa zúčastnia v septembri tohto roku na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky v Pekingu.
V kategórii základných škôl sa najlepšie umiestnil Miroslav Gašpárek z Púchova, ktorý sa astronómii venuje od svojich šiestich rokov. Na druhom mieste skončil Viktor Petrášek zo Spišskej Novej Vsi a na treťom Dominika Hubová z Trenčína. V kategórii žiakov stredných škôl si najlepšie počínal Miroslav Jagelka z Gymnázia v Trenčíne, ktorý zvíťazil s dostatočným náskokom pred Petrom Kosecom z Trenčína a Jakubom Dolinským z Topoľčian.
Všetci traja budú preukazovať svoje vedomosti aj v rámci medzinárodnej konkurencie a v budúcnosti pravdepodobne ako profesionálni astronómovia, nakoľko to s astronómiou myslia úplne vážne. Miro je už prijatý na štúdium astrofyziky v Brne, samozrejme bez prijímacích skúšok, nakoľko už vlani mal diplom z astronomickej olympiády. Ďalší dvaja majú ešte čas uvažovať o štúdiách na vysokej škole, no zrejme si tiež vyberú minimálne fyziku. Treba povedať, že úspechy v takýchto olympiádach dávajú študentom sebadôveru a pomáhajú im pri rozhodovaní o svojom budúcom povolaní.


Dr. Ladislav Hric, CSc. – predseda Výkonného výboru AO na Slovensku, Astronomický ústav SAV.

Obrázky:


Finalisti Astronomickej olympiády.
Dátum a čas: 18.6. 2024 04:01:04 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!