Vojtech Rušin vyrazil do Polynézie za čiernym Slnkom


V sobotu 11. júla nastane úplné zatmenie Slnka, ktoré bude viditeľné v južnom Pacifiku. V utorok 29. júna ho odišiel pozorovať aj Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Mesačný tieň, ktorý sa od západu pohybuje smerom na východ, pretne najprv Cookove ostrovy, potom ostrovy a atoly Francúzskej Polynézie, vrátane atola Tatakoto (odtiaľ bude zatmenie pozorovať Vojtech Rušin), ktoré od hlavného ostrova Papeete leží asi 1200 km východným smerom. Ďalej pokračuje cez Veľkonočné ostrovy a končí v južnej Argentíne (oblasť El Calafate) pri západe Slnka (druhý obrázok v prílohách).

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. bude súčasťou medzinárodnej expedície. Pozorovacím stanovišťom americko-česko-nemecko-slovenskej expedície je Francúzska Polynézia v Tichom oceáne, presnejšie atol Tatakoto (tretí obrázok v prílohách). Členmi "európskej" expedície ďalej sú prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, DrSc., Vysoké učení technické, Brno (ČR) a Martin Dietzel, firma ASTELCO, Martinsried (Nemecko). Firma ASTELCO zapožičiava expedícii špičkovú montáž na upevnenie ďalekohľadov/teleobjektívov, ako aj najväčší ďalekohľad s ohniskovou dĺžkou 1640 mm s objektívom RC. Ďalšie vybavenie tvoria teleobjektívy s ohniskovou dĺžkou: 200, 500, 750 a 1000 mm. Na samostatnej montáži budú dva aparáty so širokouhlými objektívmi (s ohniskom pod 100 mm).

Medzinárodná expedícia sa skompletizuje až na Papeete (2. júla), hlavnom ostrove Francúzskej Polynézie. Americkú expedíciu vedie Dr. Shadia Habbalová z Institute for Astronomy, University of Hawaii, USA, s ktorou Vojtech Rušin pozoroval aj zatmenie v roku 2009. Úplné zatmenie Slnka na atole Tatakoto bude trvať viac ako 4 minúty pri výške Slnka nad horizontom 36 stupňov. Pravdepodobnosť pekného počasia je viac ako 60 percent.

Vedecký program spoločnej "európskej" expedície:

  • Štúdium bielej koróny (morfológia a dynamika) do 20 polomerov Slnka, pričom do dvoch polomerov s vysokým rozlíšením - okolo 0,5 oblúkovej sekundy, čo na Slnku je 350 kilometrov. Bielu korónu (štvrtý obrázok v prílohách) budú pozorovať pomocou 6 objektívov s ohniskovou dĺžkou od 1640 do 200 mm. V okulárových koncoch všetkých objektívov budú digitálne fotografické aparáty CANON EOS 5D a CANON EOS 5D Mark II. Všetky pozorovania sa budú robiť pomocou troch notebookov s programom Ing. Jindřicha Nového, PhD. (Red Hat Linux) a spracovávať metódou a programom prof. M. Druckmüllera.

Vedecký program americkej expedície:

  • Štúdium emisných spektrálnych čiar koróny 435,7 (Fe IX), 530,3 nm (Fe XIV), 637,4 nm (Fe X), 670,1 (Ni XV), 789,2 (Fe XI) a 1074,7 nm (Fe XIII) pomocou úzkopásmových filtrov s pološírkou priepustnosti 0,5 nm pri pracovnej teplote okolo 40 stupňov Celzia. Filtre sú napájané svetlom z teleobjektívov s ohniskom 20, resp. 30 cm a záznam sa robí na CCD kamery Atik 314 L+ a PIXIS 1024 BR s pracovnou teplotou mínus 40 stupňov Celzia. Pre každú spektrálnu čiaru sa súčasne robí aj blízke pozadie, aby sa zistila skutočná emisia v príslušných iónoch a tak sa mohla určiť diferencovaná teplota a hustota v koróne. "Teplotný" rozsah uvedených spektrálnych čiar pokrýva v koróne teploty od 0,9 do 2,2 miliónov K.

Pozorovania sú koordinované s pozorovaniami expedície Hvezdárne z Upice (Česká republika), ktorá bude mať svoje pozorovacie stanovište v Argentíne a bude sa zaoberať náväznosťou F-koróny na zvieratníkové svetlo. Na Cookových ostrovoch bude Mgr. H. Druckmüllerová a ďalší kolegovia z USA. Expedícia bude spolupracovať aj pozorovacími skupinami na Veľkonočných ostrovoch a s pozorovaniami z kozmu (Hinode, SOHO a STEREO).

Úplné zatmenia Slnka predstavujú neopakovateľnú a nenahraditeľnú príležitosť na pozorovanie slnečnej koróny (štvrtý obrázok v prílohách) s veľkým rozlíšením a tak skúmať jej dynamiku, morfológiu a fyzikálne vlastností (teplotu a hustotu), ako aj, nepriamo, magnetické pole Slnka, ktoré v slnečnej koróne vytvára veľmi diferencované štruktúry. Unikajúce častice zo slnečnej koróny do slnečného vetra ťahajú so sebou aj siločiary magnetických polí, ktoré reagujú s galaktickým kozmickým žiarením, a tak spoločne ovplyvňujú podmienky v atmosfére Zeme. Výskum slnečnej koróny sa tak robí nielen pre poznanie pre nás životodarného Slnka, ale aj pre vlyp Slnka a prejavov jeho aktivity na našu Zem, vrátane ľudí.

Cesta sa realizuje vďaka domácim a zahraničným sponzorom.

Obrázky:


Astronóm Vojtech Rušin doma pod Vysokými Tatrami.Priebeh mesačného tieňa po povrchu Zeme dňa 11. júla 2010.Atol Tatakoto.Biela koróna z 22. júla 2009, pozorovaná na atole Enewetak.Vojtech Rušin so svojou publikáciou o Slnku...
Dátum a čas: 28.5. 2023 05:25:41 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!