Zatmenie Slnka nastane v nedeľu 11. júla


Žiaľ, bude pozorovateľné z južných oblastí Tichého oceánu a Južnej Ameriky. Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV je už na mieste.

Pás úplného zatmenia (takzvaný pás totality) začína v šírom oceáne asi 1800 km východne od Nového Zélandu, pokračuje ďalej Pacifikom na východ a prvou pevninou ležiacou v páse je vulkanický ostrov Mangaia z Cookových ostrovov. Úplné zatmenie iba tesne minie ostrov Tahiti vzdialený iba 20 km od severného okraja pásu totality, ktorý pokračuje ďalej na východ k súostroviu Tuamotu. Len pár malých atolov súostrovia leží v páse, no žiadny z nich neposkytuje vhodnú základňu pre pozorovateľov zatmenia.

Ďalšou pevninou ležiacou v páse totality bude turisticky a historicky veľmi zaujímavý Veľkonočný ostrov, ktorého meno v jazyku domorodých obyvateľov je Rapa Nui, čo v preklade znamená Pupok sveta. Vulkanický Rapa Nui je jedno z najodľahlejších obývaných miest na svete a preslávila ho starobylá kultúra, ktorá po sebe zanechala 887 tajomných sôch moai vytesaných z mäkkého sopečného kameňa. Pás totality končí v južnom cípe Patagónie na hraniciach Čile a Argentíny. Vysoké a oblačné čílske Andy neponúkajú vhodné podmienky na pozorovanie zatmenia, no na ich východnom okraji leží turisticky veľmi príťažlivá oblasť, strediskom ktorej je argentínske mestečko El Calafate pri jazere Lago Argentino. El Calafate je turisticky vyhľadávané vďaka blízkemu národnému ľadovcovému parku. Z Európy zatmenie nebude pozorovateľné ani ako čiastočné.

Zvláštnosťou tohto zatmenia je, že sa odohráva takmer výlučne nad oceánom. Aj najdlhšie úplné zatmenie trvajúce 5 min 20 s nastane na šírom Pacifiku ďaleko od najbližšej súše. Na Veľkonočnom ostrove nastane úplné zatmenie medzi 20. hod 8. min a 20. hod 13. min svetového času a potrvá 4 min 41 s a Slnko bude 40° nad horizontom.

Zatmenie Slnka nastáva v čase okolo novu Mesiaca, keď sa uzlový bod dráhy Mesiaca nachádza v blízkosti spojnice Zem-Slnko. V tom čase sa úzky kužeľ mesačného tieňa dotkne povrchu Zeme a v dôsledku orbitálneho pohybu Mesiaca sa postupne kĺže od západu na východ. Tak vytvorí na zemskom povrchu úzky pás totality, z ktorého je pozorovateľné úplné zatmenie. Práve počas neho Slnko odhalí svoju tajomnú korónu a protuberancie. Úplné zatmenie môže trvať nanajvýš 7,5 min, no takto dlhé zatmenia sú veľmi zriedkavé. Mimo pásu totality je možné pozorovať len čiastočné zatmenie, pretože Mesiac nezakryje slnečný disk úplne.

Úplné zatmenia Slnka predstavujú neopakovateľnú a nenahraditeľnú príležitosť pozorovať slnečnú korónu s veľkým rozlíšením, skúmať jej dynamiku, morfológiu a fyzikálne vlastností (teplotu a hustotu) a nepriamo magnetické pole Slnka, ktoré v slnečnej koróne vytvára veľmi diferencované štruktúry. Unikajúce častice zo slnečnej koróny do slnečného vetra ťahajú so sebou aj siločiary magnetických polí, ktoré reagujú s galaktickým kozmickým žiarením, a tak spoločne ovplyvňujú podmienky v atmosfére Zeme.

Výskum slnečnej koróny sa robí nielen pre poznanie pre nás životodarného Slnka, ale aj pre vplyv Slnka a prejavov jeho aktivity na našu Zem, vrátane ľudí. Preto už 29. júna 2010 odcestoval do Tichomoria RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, ktorý je členom americko-česko-nemecko-slovenskej expedície. Jej cieľom je vedecké pozorovanie koróny počas úplného zatmenia Slnka na korálovom atole Tatakoto v súostroví Tuamotu vo Francúzskej Polynézii, kde úplné zatmenie potrvá 4 min 39 s. Podľa plánu expedície sa RNDr. V. Rušin, DrSc. vráti do Tatranskej Lomnice 18. júla. Jeho cesta je realizovaná s podporou domácich a zahraničných sponzorov.

Júlové zatmenie Slnka bude poslednou príležitosťou pozorovať slnečnú korónu na ďalšie viac ako dva roky. Nasledujúce úplné zatmenie Slnka nastane 13. a 14. novembra 2012 a bude pozorovateľné pri východe Slnka zo severnej Austrálie a opäť z väčšinou neobývaných oblastí južného Pacifiku. Dôvodom zvláštneho dvojdátumu zatmenia je skutočnosť, že pás totality prechádza dátumovou hranicou.

Najbližšie u nás dobre pozorovateľné zatmenie Slnka nastane 4. januára 2011 dopoludnia a bude pozorovateľné iba ako čiastočné. Úplné zatmenie Slnka pozorovateľné zo severnej časti Slovenska nastane až v budúcom storočí 7. októbra 2135, kde potrvá 3 min 18 s. Bratislava bude vtedy mimo pásu totality a na úplné zatmenie si bude musieť počkať až do 16. mája 2227, ktoré však potrvá len 30 s.

Zdroj: Eclipse Predictions by F. Espenak and J. Anderson, NASA's GSFC.

Pripravila:S.Klamová

Obrázky:


Ilustračná snímka z expedície za zatmením Slnka v roku 2008Mapy oblohy počas úplneho zatmenia Slnka v El Calafate s rôzne veľkým zorným poľom za predpokladu ideálneho horizontu.


Dátum a čas: 22.2. 2024 18:52:27 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!