Opäť máme astronomické zlato!


So zlatou a striebornou medailou sa vrátili v piatok 24. septembra z Pekingu mladí slovenskí astronómovia zo 4. Medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky (IOAA).

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu APVV – LPP-0172-06 Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Svoje vedomosti v oblasti astronómie a astrofyziky si v Číne zmeralo celkove 107 študentov zo štyroch kontinentov sústredených do 24 národných tímov z 22 štátov sveta. Slovensko zastupovali víťazi národného finále astronomickej olympiády na Slovensku: Miroslav Jagelka, Gymnázium J. Lettricha v Martine (ktorý práve začína študovať astrofyziku na Masarykovej univerzite v Brne), Peter Kosec z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a Jakub Dolinský z Gymnázia v Topoľčanoch.

"Tento rok znamenal pre Slovensko najväčší úspech v histórii astronomických olympiád. Nielenže všetci naši študenti boli úspešnými riešiteľmi, podobne ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, čo znamenalo vyriešiť viac ako polovicu príkladov, navyše Peter Kosec vybojoval olympijské zlato a Miroslav Jagelka striebornú medailu," pochválil našu astronomickú mlaď vedúci výpravy a predseda Výkonného výboru Astronomickej olympiády na Slovensku RNDr. Ladislav Hric, CSc.. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.
“Po štyroch rokoch sa tak slovenská astronómia môže znova pochváliť zlatou medailou. Prvú získal na premiérovej astroolympiáde v Thajsku v roku 2007 Košičan Robert Barsa.”

V sprievodnej skupine boli okrem dr. Hrica aj Dr. Mária Bartolomejová zo Slovenskej astronomickej spoločnosti v Tatranskej Lomnici aj dvaja pozorovatelia: Mgr. Marián Vidovenec, pracovník Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, a RNDr. Zdenka Baxová, pedagogička Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorá na škole už roky vedie astronomický krúžok.

Slovenskú výpravu počas jej pobytu v Pekingu prijal aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v ČĽR a Mongolsku František Dlhopolček.

"Poďakovanie, okrem talentovaným študentom, patrí aj všetkým učiteľom na základných a stredných školách, ktorí sa vo svojom voľnom čase popri matematike a fyzike venujú tiež astronómii a príbuzným vedám. Rovnako aj pracovníkom hvezdární na Slovensku, ktorí svojou činnosťou prehlbujú záujem mládeže o astronómiu,” dodal spokojný L. Hric. “Ukázalo sa ako veľký prínos, že sme počas finálového kola AO na Slovensku doplnili program o odborné semináre a že sme pre víťazov pripravili pred odchodom do Číny pripravili letné sústredenie v žilinskej hvezdárni."

Na budúci rok bude usporiadateľskou krajinou Medzinárodnej olympiády astronómie a astrofyziky susedné Poľsko, kde by sme naši radi opäť zabodovali. Členovia Výkonného výboru už začnú pripravovať príklady pre piaty ročník Astronomickej olympiády na Slovensku.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Ladislav Hric

Obrázky:


Slovenská výprava na otváracom ceremoniále 4. IOAA (zľava) Ladislav Hric - vedúci delegácie, Mária Bartolomejová – pedagogická vedúca, Zdenka Baxová – pozorovateľ č. 2., študenti Peter Kosec, Jakub Dolinský a Miroslav Jagelka, Marián Vidovenec – pozorovateľ č. 1.Pred náročným zápolením si Slováci našli čas pár aj na prechádzku v jednom z nespočetných parkov Pekingu.Radosť slovenskej delegácie z dvoch najcennejších medailí, ktoré si na malú chvíľu od študentov požičal ich vedúci. Tretí sprava zlatý Trenčan Peter Kosec, tretí zľava strieborný Martičan Miroslav Jagelka.Slovenskí astronómovia na prijatí u mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v ČĽR a Mongolsku Františka Dlhopolčeka (štvrtý zľava).
Dátum a čas: 17.6. 2024 16:44:25 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!