Najväčším hitom v Košiciach bol meteorit.


Košickí vedci v piatok 24. septembra premiérovo zmenili obchodné centrum Optima, kam sa ľudia zvyčajne náhlia za nákupmi, na obrovskú herňu.

Počas Noci výskumníkov návštevníkom všetkých vekových kategórií a povolaní predviedli, že veda vie byť zábavná, čarovná aj pútavá.

Od poludnia do polnoci bola v tomto najväčšom obchodnom centre v Košiciach veľká vedecká show, akú metropola východu zažila po prvý raz. V duchu ústredného motta projektu Noci výskumníkov "Vedci sú medzi nami" (Researchers are among us) organizátori na nej ponúkli verejnosti možnosť presvedčiť sa, že vedci sú obyčajní ľudia, ktorí majú bežné starosti i radosti, ale súčasne majú zaujímavú a dobrodružnú prácu. Na návštevníkov čakali tri desiatky stanovíšť so zaujímavými vedeckými pokusmi a ukážkami vedeckej práce, šesťhodinový kultúrny program, 11 populárnych prednášok a besied v kine Cinemax a stovka vedcov a odborníkov. Centrum voľného času Domino na Popradskej ulici zase ponúkalo pozorovanie nočnej oblohy spolu s astronómom, rozprávky, filmy a zaujímavý program nielen v planetáriu.

Treba povedať, že Košičania i obyvatelia okolitých obcí sa "chytili" a veľmi rýchlo a radi sa hrali s vedcami pri vedeckých pokusoch a demonštráciách. Už úvodné uvedenie celej show doc. Jurajom Koppelom, členom Predsedníctva SAV, zaujalo aj náhodných kupujúcich, aby pred obchodmi radšej dali prednosť hrám a vedeckým "zázrakom" v jednotlivých stánkoch. Postupne sa na pódiu vystriedali zástupcovia košických ústavov SAV, ktorí rozprávali o svojich dobrodružstvách vo vede aj v živote a predviedli efektné pokusy, napríklad zatvorenie človeka do bubliny alebo meranie elektriny v ľudskom tele. Samozrejme, ich najvďačnejšími partnermi do hier boli deti. Oduševnene lietali od stánku k stánku, len aby zistili správne odpovede z Orientačného behu vedou alebo rôznych kvízov.

Niekoho zaujala výstava o najväčšom urýchľovači častíc LHC, iného rekonštrukcie archeologických nálezov, či objavovanie tajomstiev spojené s fungovaním ľudského organizmu, zisťovanie, ako jednoducho nás môžu oklamať naše zmysly. Zvedavci si mohli pozrieť užitočné baktérie pri čistení, chodiace molekuly, kozmické častice v hmlovej komore; elektrické výboje i kópie prístrojov, ktoré košickí odborníci poslali do kozmu. Vedci ukázali návštevníkom rôzne mikroorganizmy, ktoré nás obklopujú, ako aj parazity, trápiace ľudí aj ich domácich zvieracích miláčikov. V Optime to bublalo, dymilo sa, búchalo, prskalo... A čím viac, tým boli hráči nadšenejší.

Popoludnie spríjemnila svojím spevom aj prvá slovenská superstar Katarína Koščová s kapelou i košická skupina Jazzabell.

Ponuka bola pestrá aj vo Vedeckej cukrárni. Kto chcel všade byť a všetko vidieť a počuť, nemal šancu. Jednoznačne najväčším magnetom Noci výskumníkov v Košiciach bol vystavený meteorit (astronóm docent Svoreň priniesol na výstavu až dva kusy), ktorý spadol neďaleko Košíc vo februári tohto roku, ale tiež levitujúci vláčik a čarovanie s bublinami.

Súčasťou podujatia bola aj Slovenská cesta do mikrokozmu - výstava o výskume na urýchľovači LHC v CERN, Portrét vedca/výskumníka - výstava prác z fotografickej súťaže a Európsky stánok - súťaže a diskusia o Európskej únii.

Poďakovanie za skutočne veľkolepú vedeckú show patrí všetkým organizátorom – na Slovensku to boli SOVVA – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, SAV,
EU portál EurActiv i Slovenské národné múzeum. Podujatia v Košiciach organizované aj za podpory 7. rámcového programu EÚ pripravili košické ústavy a pracoviská Slovenskej akadémie vied: Ústav experimentálnej fyziky, Ústav geotechniky, Neurobiologický ústav, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Parazitologický ústav, Ústav materiálového výskumu SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, Archeologický ústav v Nitre - Výskumné pracovné stredisko Košice a Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica s podporou THSS ústavov SAV Košice spolu s partnermi Centrum voľného času Domino, CVČ Regionálne centrum mládeže, OC Optima Košice a Cinemax. Všetky organizátorské nitky sa zbiehali v rukách RNDr. Eduarda Kladivu, CSc. z ÚEF SAV, ktorý ako koordinátor Noci výskumníkov 2010 v Košiciach pobehoval medzi expozíciami a stánkami, len aby bolo všetko na jednotku. Organizátori sa zhodli, že ochotne vychytajú muchy premiéry, aby sa o rok Optima znova mohla zmeniť na verejné vedecké laboratórium.

Text: Katarína Čižmáriková
Foto: Tomáš Čižmárik, archív NbÚ SAV

Obrázky:


Pozdrav z vesmíru – meteorit Košice – bol jednoznačne najväčším magnetom košickej Noci výskumníkov.Konkuroval mu levitujúci vláčik.Už pár minút po poludní bolo v OC Optima živo. S najbohatšou ponukou prišiel Ústav experimentálnej fyziky SAV. Hrali sa laici aj vedci.Najväčšiu vedeckú show v Košiciach oficiálne odštartoval doc. Juraj Koppel, člen Predsedníctva SAV.Jéj! Čudujú sa zvedavci rôznych vekových skupín nad tým, čo urobí s vodou magnetický mixér.Zmestil som sa do bubliny!Pokojne do toho strč prst, ale rýchlo ho vytiahni! – demonštroval vlastnosti tekutého dusíka Jozef Kačmarčík z Centra fyziky veľmi nízkych teplôt ÚEF SAV.Biotechnologička Iveta Štyriaková z Ústavu geotechniky SAV prezrádza, ako možno využiť baktérie pri úprave surovín, odpadov a vôd.A naozaj ma to môžem priložiť? Nekope ma elektrina? Pokus na Vandergrafov generátore priveľmi lákal...Magnetom kultúrneho programu bola prvá slovenská superstar, Katarína Koščová, vlastne už mladá pani Pivovarová.Druhá polovica hudobných vystúpení bola v réžii košickej skupiny Jazzabell.Pozorne ich počúvali predstavitelia košických ústavov SAV.Cyklus prednášok vo Vedeckej cukrárni odštartoval prof. Peter Baláž, vedecký tajomník Ústavu geotechniky SAV. Vybral si nanosvet okolo nás.V multikine Cinemax sa vystriedali aj doc. Branislav Peťko, riaditeľ Parazitologického ústavu SAV, s rozprávkou o upírovi-kliešťovi.......a prof. Štefan Šutaj zo Spoločenskovedného ústavu SAV, ktorý nastolil tému mierových konferencií, vrátane toľko diskutovaného Trianonu.Možnosť zrážok asteroidov so Zemou prilákala do vedeckej cukrárne veľa zvedavcov. Doc. Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV ich trochu vystrašil, lebo ich pripustil. Na záver prednášky sa dosal k hitu – meteoritu Košice.Hlavný koordinátor košickej Noci výskumníkov Eduard Kladiva z ÚEF SAV nám na pár sekúnd zapózoval pred panelmi výstavy Slovenská cesta do mikrokozmu a letel ďalej organizovať, čo treba.Pohľad na expozíciu Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV. Zuzana Šefčíková (prvá sprava) sa venuje obezite a optimálnej hmotnosti.Pohľad na besedujúcich v expozícii Živá kniha.O Noc výskumníkov sa zaujímali aj médiá. Redaktorka Rádia Regina Martina Bačová spovedá jedného z organizátorov, neurobiológa Jána Gálika.... rovnako aj kozmické častice v hmlovej komore.Niekoľko momentiek z vydareného podujatia si do osobného archívu zhotovil aj významný slovenský vedec vo svojom odbore Jozef Burda z Neurobiologického ústavu SAV. Jeho kolegyne odušu nafukovali balóny, iné demonštrovali, z čoho sa skladá mozog a ako funguje, čo dokážu kmeňové bunky, testovali čuch i mentálny vek návštevníkov.
Dátum a čas: 17.6. 2024 16:46:39 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!