DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA LOMNICKOM ŠTÍTE


Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied organizuje v dňoch 6.7., 13.7., 27.7. a 3.8.2013 dni otvorených dverí (DOD) na svojom vysokohorskom pracovisku na Lomnickom štíte.

Observatórium na Lomnickom štíte je najvyššie položené profesionálne astronomické pracovisko na Slovensku (2632 metrov nad morom). Budova observatória bola postavená na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov ako samostatná stavba prepojená so stanicou visutej lanovky. V roku 1962 bol na observatóriu nainštalovaný prvý koronograf. O osem rokov neskôr k nemu pribudol druhý takýto prístroj. Koronograf je špeciálne upravený ďalekohľad, ktorý je vhodný na pozorovanie vrchnej časti slnečnej atmosféry (koróny) a jej jednotlivých štruktúr. Dôležitosť takéhoto prístroja je v tom, že bez jeho pomoci je slnečnú korónu možné pozorovať len počas úplných slnečných zatmení. Prítomnosť koronografov teda určila hlavné vedecké smerovanie Observatória, ktorým je až dodnes výskum Slnka.   

Hlavné vedecké smery výskumu Astronomického ústavu SAV na Observatóriu na Lomnickom štíte boli zamerané na dlhodobé štúdium zmien v intenzitách vyžarovania slnečnej koróny v tzv. zelenej kronálnej čiare, ako aj na štúdium slnečných protuberancií. Prostredníctvom tohto výskumu bolo možné monitorovať dlhodobé zmeny slnečnej koronálnej aktivity. Vedecké využitie observatória bolo výrazne rozšírené v roku 2011, keď bol na jeden z koronografov nainštalovaný prístroj COMP-S (Koronálny multi-kanálový spektro-polarimeter). Ide o jedinečný prístroj pripravený v spolupráci s americkými kolegami (High Altitude Observatory, Boulder, Colorado), ktorý umožňuje priame merania magnetických polí v koróne. Práve takéto merania sú veľmi dôležité pri hľadaní odpovedí na jednu z najväčších záhad slnečnej fyziky, ktorá je známa ako problém ohrevu slnečnej koróny. Získané dáta prispejú aj k výskumu slnečno-zemských vzťahov. Vývoj tohto prístroja bol financovaný prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ.

Počas DOD bude návštevníkom umožnený vstup do kupoly observatória, v ktorej si môžu prehliadnuť koronografy a prístroj COMP-S. Záujemcovia sa od vedeckých pracovníkov dozvedia technické detaily prístrojov a spôsoby ich používania. V rámci výkladu im bude vysvetlená metodika analýzy získavaných dát a spôsob ich využitia pri vedeckom výskume. Viac sa dozvedia aj o stále nevyriešených problémoch a otázkach týkajúcich sa našej najbližšej hviezdy. Ďalšie informácie týkajúce sa DOD je možné nájsť na web stránke Astronomického ústavu (http://www.ta3.sk/l2_sk.php?part=news_events&cont=dod) 

Tešíme sa na Vašu účasť,

Mgr. Peter Gömöry, PhD.,  v mene organizačného kolektívu.

Obrázky:


............
Dátum a čas: 17.6. 2024 15:38:40 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!