Slneční fyzici v Tatrách.


Astronomický ústav SAV a Kongresové centrum SAV Academia a v Starej Lesnej boli v dňoch 4. až 7. októbra 2010 miestom stretnutia slnečných fyzikov z deviatich krajín.


V spolupráci s The European Association for Solar Telescopes (EAST) organizujú tatranskí astronómovia EAST Workshop on Solar Physics "Science with Synoptic Solar Telescopes". Na mítingu si vzali pod drobnohľad slnečný cyklus a patrolné "synoptické" pozorovania Slnka. Jedná sa o dlhodobé, systematické a cielené pozorovania rôznych prejavov slnečnej aktivity a slnečných oscilácií, na základe ktorých je možné študovať zmeny sledovaných veličín počas dlhých časových období. Najznámejším výsledkom takýchto pozorovaní je časový rad Wolfovho relatívneho čísla slnečných škvŕn vzťahujúceho sa k početnosti slnečných škvŕn a ich skupín na viditeľnom disku Slnka. Dôležitým výsledkom synoptických pozorovaní Slnka sú presné merania časových zmien celkového slnečného vyžarovania. Takéto merania majú zásadný význam pre správne ohodnotenie podielu Slnka, ako jedného z mnohých faktorov, na prebiehajúcich klimatických zmenách.
AsÚ SAV prevádzkuje vysokohorské observatórium na Lomnickom štíte, ktoré sa dlhodobo venuje systematickým patrolným pozorovaniam slnečnej koróny a protuberancií a v blízkej budúcnosti budú tieto pozorovania rozšírené o merania rýchlosti plazmy a magnetického poľa v koróne pomocou nového koronálneho spektropolarimetra CoMP-S.
EAST združuje slnečných fyzikov z 15 európskych krajín. Táto asociácia, ktorej členom je aj AsÚ SAV, si kladie za cieľ zaistiť prístup európskych slnečných fyzikov k najlepším svetovým slnečným ďalekohľadom. Aktivity asociácie EAST sú ďalej zamerané na vývoj, konštrukciu a budúcu prevádzku veľkého európskeho slnečného ďalekohľadu EST na Kanárskych ostrovoch.

text: J. Koza, A. Kučera, J. Rybák,
foto: P. Bendík

Obrázky:


Účastníci stretnutia.
Dátum a čas: 15.4. 2024 08:03:23 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!