Rušinove "Zážitky v tieni Mesiaca"


V piatok 22. októbra v Kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave slávnostne predstavili knihu o zážitkoch známeho astronóma Vojtecha Rušina na cestách za zatmeniami Slnka.

Moderátor slávnosti Karol Karovič z Ústavu merania SAV na prezentácii knihy privítal aj predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka, podpredsedníčku SAV Vieru Rosovú a ďalších hostí, ktorí sa zišli v priestoroch kongresového centra. Na úvod stručne predstavil RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc. z Astronomického ústavu SAV ako vedca, ktorý už 19 ráz cestoval za úplným zatmením Slnka, zväčša do exotických krajín, pretože – až na výnimky – našim zemepisným šírkam sa takéto zatmenia na základe prírodných zákonitostí vyhýbajú... Nielenže tieto výpravy organizoval, ale na každej realizoval vlastný vedecký program.

Prvou expedíciou bola výprava do afrického Nigeru v roku 1973 – nasledovalo ďalších osemnásť, ktoré priniesli množstvo výnimočných zážitkov, ale aj vynikajúcich fotografií vzdialených krajov, pozoruhodných ľudí aj miest... Vedecké poznatky Vojtech Rušin publikoval vo viac ako 200 vedeckých článkov a publikácií, približne na 80 vedeckých konferenciách, takže prišiel rad aj na knihu pod názvom Zážitky v tieni Mesiaca, ktorá približuje ďalšie poznatky, dojmy aj skúsenosti z ciest. O význame jej autora veľa hovorí aj skutočnosť, že Medzinárodná astronomická federácia jeden z asteroidov nazvala jeho menom – Rušin.

Kniha však rozpráva aj o strastiach a problémoch, ktoré zákonite takáto cesta prinášala. Od hlavného problému, či bude jasná obloha, až po zháňanie finančných prostriedkov, sponzorov a vybavovanie formalít. Vojtech Rušin sa vo svojom príhovore poďakoval sponzorom, bez ktorých by kniha nemohla uzrieť svetlo sveta, keďže knihu vydával na vlastné náklady. Zároveň v obrazovej prezentácii priblížil účastníkom najzaujímavejšie fotografie a zážitky, o ktorých rozpráva aj v publikácii.

Zážitok z prezentácie umocnili aj vystúpenia husľového virtuóza Petra Michalicu a príhovor s recitáciami Juraja Sarvaša, ako jedného z priateľov autora.

Na záver podujatia knihu autor spolu s televíznou moderátorkou Marianou Ďurianovou slávnostne vyprevadili knihu na ceste k čiateľom - pieskom z atolu Enewetak v Tichomorí, kde v roku 1952 USA odskúšali prvú vodíkovú bombu. Vojtech Rušin v rámci svojich putovaní za zatmeniami sa dostal až na tento ostrovček a na pamiatku si priniesol za hrsť piesku z jeho pobrežia. Ubezpečil však všetkých, že už nie je rádioaktívny, pretože atol je už opäť obývaný...

Obrázky:


Marana Ďurianová spolu s Vojtechom Rušinom slávnostne vyprevádzajú knihu na cestu k čitateľom.Moderátor Karol Karovič otvára prezentáciu publikácie. Vedľa neho sedí Vojtech Rušin.Zľava prof. Jaromír Pastorek, Juraj Sarvaš, Viera Rosová a prof. Štefan Mihina.Pohľad medzi účastníkov prezentácie.Iný pohľad...Vojtech Rušin počas prezentácie svojich fotografií z ciest.Peter Michalica uvádza svoje koncertné vystúpenia - potom už hral so sklopeným zrakom...Autora pozdravil a zarecitoval aj jeho priateľ Juraj Sarvaš.Vojtech Rušin s pieskom z atolu Enewetak v ruke...Autorovi zablahoželal aj predseda SAV prof. Jaromír Pastorek (vpravo).Vojtech Rušin zblízka...Z improvizovanej autogramiády na záver - venovanie do knihy pre prof. Štefana Mihinu...Pohľad na obálku publikácie.
Dátum a čas: 1.6. 2023 17:27:26 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!