Park tmavej oblohy už aj na Slovensku


Vedci z mnohých odborov v ostatných rokoch preukázali, že človek, živočíchy a rastliny pre svoj prirodzený život a vývoj potrebujú okrem slnečného svetla cez deň aj prirodzenú nočnú tmu v noci.

A práve tá sa stáva problémom. Postupne sa stále väčšie plochy našej planéty pokrývajú umelým osvetlením. V tejto súvislosti bol zavedený pojem – svetelné znečistenie. Úplne prirodzená nočná tma, ktorá by bola neovplyvnená umelým osvetlením ľudí, na Slovensku už prakticky neexistuje. Tento negatívny dopad ľudskej činnosti prekáža mnohým, no ako prví naň upozornili astronómovia. Iniciatíva prišla pred pár rokmi od členov Slovenského zväzu astronómov amatérov (SZAA), ktorý má už 40 ročnú tradíciu svojej činnosti. Okamžite sa pripojila Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, (SAS pri SAV) ktorá na tento účel vytvorila Sekciu na ochranu pred svetelným znečistením (SOPSZ) a samozrejme do celého projektu sa zapojili aj pracovníci Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.

Všetci zainteresovaní rôznymi formami pôsobia na poslancov, primátorov a zodpovedných, aby jednoduchým šetrením, obmedzovaním a úpravou osvetlenia pomáhali odstraňovať svetelné znečistenie. Nie je možné hovoriť o všetkých možnostiach, ako obmedzovať svetelné znečistenie a aké obrovské finančné úspory to prináša. Chceme však bližšie spomenúť ostanú aktivitu, ktorá vyvrcholila 3. 12. 2010 v Snine vyhlásením Parku tmavej oblohy. Park tmavej oblohy Poloniny je vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Vzniká s cieľom informovať laickú a odbornú verejnosť o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať v problematike ochrany nočného životného prostredia a svetelného znečistenia, propagovať a ochraňovať tmavú nočnú oblohu, ktorá je základom ochrany prírodného prostredia pred svetelným znečistením. Park tmavej oblohy, okrem ochrany nočného životného prostredia, poskytne taktiež informačný turistický program.
Územie Parku tmavej oblohy Poloniny je vymedzené samotným územím NP Poloniny (29 805 ha), jeho ochranným pásmom (10 973 ha) a katastrálnym územím obcí Kolonica, Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová (7 741 ha). Celková výmera Parku tmavej oblohy Poloniny je 48 519 ha.

Park tmavej oblohy Poloniny sa stal dvadsiatym parkom svojho typu vo svete. Vo veľkosti obsadil bronzové miesto. Okrem toho je jediným parkom tmavej oblohy vo svete, ktorý do svojho územia zahŕňa aj Astronomické observatórium – konkrétne Observatórium na Kolonickom sedle, kde sa nachádza aj najväčší teleskop na Slovensku, metrový Vihorlatský národný teleskop. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie parku o územia Bieszczadskiho Parku Narodoweho v Poľsku a Užanskijho nacionaľnijho prirodnijho parku na Ukrajine. Vznikne tak prvý veľký medzinárodný park tmavej oblohy na svete, nachádzajúci sa na území troch štátov.
A práve 3. 12. 2010 sa stretli predstavitelia šiestich inštitúcií a podpísali memorandum na vyhlásenie Parku tmavej oblohy Poloniny. Signatármi memoranda boli Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, Správa NP Poloniny, Slovenský zväz astronómov amatérov, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Okrem toho memorandum podporujú aj Mesto Snina, Hvezdáreň Rimavská Sobota a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Týmto však naše aktivity na záchranu tmavej oblohy nekončia, naopak, ešte sme len na začiatku a keď chodíme po Slovensku, zisťujeme, koľko práce v tomto smere ešte treba urobiť. Viac informácií je aj na www.astrokarpaty.net.


Text: RNDr. Ladislav Hric, CSc.
Foto: RNDr. Peter Begeni

Obrázky:


Pohľad na signatárov memoranda.Pohľad na účastníkov odbornej konferencie spojenej s vyhlásením Parku tmavej oblohy Poloniny.
Dátum a čas: 15.4. 2024 07:38:15 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!