Čiastočné zatmenie Slnka uvidíme aj u nás...


Ak bude v utorok 4. januára ráno jasná obloha, budeme môcť pozorovať tento zriedkavý jav prakticky na celom území Slovenska. Žiaľ, úplné zatmenie uvidia až naši pra-pravnuci...

V utorok 4. janúra 2011 nastane v ranných a dopoludňajších hodinách čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bude pozorovateľné takmer z celej Európy, západnej a strednej Ázie, Blízkeho Východu a severnej Afriky. V jeho maxime bude pre pozorovateľov na Slovensku viac ako tri štvrtiny priemeru slnečného disku zakrytého Mesiacom. Pretože ani v čase maxima zatmenia sa os mesačného tieňa nedotkne zemského povrchu a bude 510 km nad severnou pologuľou Zeme, zatmenie nebude zo žiadneho miesta na Zemi pozorovateľné ako úplné. Pomerne malá výška Slnka nad horizontom počas zatmenia je výbornou príležitosťou fotografovať zatmenie so zaujímavou scenériou v popredí. Pri pozorovaní a fotografovaní zatmenie bude možné využiť aj prípadnú tenkú vrstvu oblakov, rannú hmlu alebo opar nad východným horizontom, ktoré poslúžia ako filter tlmiaci jas vychádzajúceho Slnka.

Údaje o zatmení pre Bratislavu a Košice sú v tabuľke v prílohách. Časové údaje zodpovedajú stredoeurópskemu času SEČ. Čas východu a výška Slnka sú vypočítané pre ideálne rovný horizont aký je na mori. Magnitúda udáva percentuálny podiel z priemeru slnečného disku zakrytého Mesiacom v maxime zatmenia. Zatmenie bude mať najväčšiu magnitúdu 86 % na severe Švédska a v maxime tam zostane zo Slnka nachádzajúceho sa práve na horizonte len tenký kosáčik.

Ďalšie čiastočné zatmenie Slnka pozorovateľné na Slovensku s magnitúdou 69% nastane 20. marca 2015 okolo poludnia.

Najbližšie úplné zatmenie Slnka nastane 13. a 14. novembra 2012 a bude pozorovateľné pri východe Slnka zo severnej Austrálie a z väčšinou neobývaných oblastí južného Pacifiku. Dôvodom zvláštneho dvojdátumu zatmenia je skutočnosť, že pás totality bude prechádzať dátumovou hranicou. Úplné zatmenie Slnka pozorovateľné zo severnej časti Slovenska nastane až v budúcom storočí 7. októbra 2135, kde potrvá 3 min 18 s. Bratislava bude vtedy mimo pásu totality a na úplné zatmenie si bude musieť počkať až do 16. mája 2227, ktoré však potrvá len 30 sekúnd.

POZOR NA ZRAK!!!
Ako bezpečne pozorovať:

  • cez zváračské sklá
  • fóliové okuliare
  • projekčnou metódou

Július Koza, Astronomický ústav SAV

Obrázky:


Čiastočné zatmenie Slnka 31. mája 2003 fotografované blízko Viedne. Autor: Peter Wienerroither.Tabulka časov zatmenia na Slovensku.Animácia zatmenia 4. januára 2011.
Dátum a čas: 28.5. 2023 04:34:33 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!