Augustové "padajúce hviezdy"...


 V noci z 12. na 13 augusta opäť bude vrcholiť známy meteorický roj Perzeíd.
 
V letných mesiacoch je na nočnej oblohe možné vidieť omnoho viac „padajúcich hviezd“ než inokedy. Je to sôsobené aktivitou niekoľkých meteorických rojov, z ktorých najhojnejším je roj Perzeíd. Maximum činnosti roja nastáva každoročne okolo sviatku svätého Vavrinca, mučeníka upáleného v Ríme 10. augusta v roku 258. Preto sa Perzeidám v minulosti hovorilo slzy svätého Vavrinca.
 
Ak malé teliesko Slnečnej sústavy (s hmotnosťou okolo 0,00001g), ktoré nazývame meteoroid, vletí veľkou rýchlosťou do atmosféry Zeme, silne za zahrieva a postupne taví – dochádza k ablácii materiálu. Ionizujú a excitujú sa tiež atómy okolitej atmosféry aj samotného meteoroidu. Týmito procesmi dochádza k žiareniu a pozorujeme úkaz nazývaný meteor. Pri prelete veľmi jasných meteorov – bolidov – je dokonca možné počuť detonáciu.
 
Ak sa Zem na svojej dráhe okolo Slnka stretáva s hustejším prúdom meteoroidov, ktoré majú rovnaký pôvod a podobné dráhy, hovoríme o činnosti meteorického roja.
 
Roj Perzeíd je tvorený pozostatkami postupne sa rozpadajúcej kométy 109P/Swift-Tuttle a je jedným z najaktívnejších meteorických rojov už dlhé stáročia. Radiant roja - miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vylietavajú - je v súhvezdí Perzea, podľa ktorého dostal roj svoje meno. Súhvezdie Perzea je v tomto období pozorovateľné v našej zemepisnej šírke počas celej noci na severovýchodnom obzore, s postupom noci vychádzajúcom stále vyššie a vyššie nad východný obzor. Pre sledovanie Perzeíd nie je nutné pozerať sa do jeho radiantu, meteory prelietavajú po celej oblohe, vždy však v smere od radiantu.
 
Tohtoročné maximum Perzeíd sa očakáva v noci z 12. na 13. augusta, medzi 23:00 a 12:30 nášho času. Najvyššia aktivita je predpovedaná na 4 hodinu ráno 13. augusta. V tú noc však budeme mať Mesiac v splne, a preto pre jeho jas nebude možné vidieť teoretických 60 meteorov za hodinu, ale len tie najjasnejšie. Jasných meteorov nemusí byť málo, pretože rýchlosť Perzeíd je pred vstupom do atmosféry Zeme až 59km/s, vďaka čomu sú to jasné meteory a často za sebou zanechávajú žiariacu stopu. Roj je činný  zhruba od 27. júla až do 24. augusta. Jeho aktivita postupne do maxima narastá. Vhodné podmienky na jeho pozorovanie vzhľadom na svit Mesiaca budú počas prvých desatich augustových nocí, presnejšie od polnoci do úsvitu. Za dobrých pozorovacích podmienok – pod bezoblačným nebom a mimo pouličného osvetlenia – je možné spozorovať v priemere 1 meteor každú jednu až dve minúty.
 
Okrem Perzeíd a samozrejme stále aktívnych sporadických meteorov sú v auguste činné aj iné meteorické roje. Bohatšie sú napríklad Kappa Cygnidy, Severné a Južné delta Aquaridy. Stačí teda zájsť niekam za mesto, kde svetlá civilizácie nebudú rušiť a zadívať sa na oblohu. A keď bude padať hviezda, niečo si želajte!
 
Zuzana Kaňuchová
Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
Obrázky:


Perzeidy objektívom fotoaparátu...Mapka oblohy s vyznačenou oblasťou Perzeíd...
Dátum a čas: 26.2. 2024 03:32:47 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!