Rokovala Slovenská astronomická spoločnosť


V dňoch 22.-23. septembra bol 16. zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

 
V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa zišlo vyše 30 zástupcov astronomickej obce z celého Slovenska na odbornej konferencii, v rámci ktorej sa konal už 16. zjazd Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.
 
Slovenská astronomická spoločnosť oslávila v roku 2009 už pol storočie svojej činnosti a v poslednej dobe organizuje zjazdy každé štyri roky. Zjazd je príležitosťou na výmenu odborných skúseností, na bilancovanie činnosti v jednotlivých odbočkách, sekciách a komisiách, ale aj na vytýčenie nových úloh, nápadov a projektov v oblasti organizačnej, vedecko-výskumnej a popularizačnej. Z tohto dôvodu sa v Banskej Bystrici zišli odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave, z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, z Technickej univerzity vo Zvolene z Krajskej hvezdárne v B. Bystrici, z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, z Hvezdárne v Rimavskej Sobote, z Hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, z Hvezdárne a planetária v Prešove, z Považskej hvezdárne v Žiline, z Kysuckej hvezdárne a z mnohých ďalších stredných škôl a inštitúcií, kde sa rôznymi spôsobmi zaoberajú astronómiou a príbuznými prírodnými vedami. Aj z uvedeného prehľadu je zrejmé, že navrhnuté úlohy a prijaté závery odrážajú vôľu astronomickej komunity na celom Slovensku.
 
Zjazd zvolil aj nové orgány spoločnosti,  novým predsedom na nasledujúce funkčné obdobie sa stal RNDr. Ladislav Hric, CSc., vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV.
 
L. Hric, Astronomický ústav SAV
Obrázky:


Predsedníctvo SAS počas volieb nových orgánov.Odstupujúci predseda SAS Juraj Zverko (vľavo) gratuluje novému predsedovi Ladislavovi. Hricovi (vpravo).Účastníci zjazdu v dvorane Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.
Dátum a čas: 26.2. 2024 02:24:34 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!