Moderné trendy v slnečnej a stelárnej spektroskopii


Prof. Kenneth Phillips, hosťujúci profesor v Mullardovom laboratóriu pre vesmírnu vedu, prednášal v dňoch 17.-21. mája v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici.

Mullardovo laboratórium patrí University College v Londýne (Veľká Británia) a prof. Kenneth Phillips pricestoval s prednáškovým cyklom na tému slnečnej a hviezdnej rentgénovej a ultrafialovej spektroskopie.

Cyklus prednášok bol zameraný na základy atómovej fyziky a spektroskopiu, na spektrá slnečnej a hviezdnej fotosféry a chromosféry, no hlavný dôraz bol daný na spektrá slnečnej a hviezdnej koróny. Prednášky boli cielené na prezentáciu spôsobov, ktorými môže byť spektroskopia použitá na určovanie fyzikálnych podmienok (hustoty, teploty, atď.) slnečnej koronálnej plazmy ako je táto pozorovaná dnes dostupnými prístrojmi na vesmírnych satelitoch SOHO, Hinode a ďalších.

Prednáškový cyklus bol pripravený pre študentov doktorandského štúdia z Astronomického ústavu SAV a pre študentov magisterského štúdia z univerzít ktoré poskytujú štúdium astrofyziky (Bratislava a Košice). S radosťou sme na kurze privítali i študentov z ďalších univerzít z Brna, Prahy a Wroclawi (Poľsko). Celkovo sa na kurze zúčastnilo viac ako 20 študentov a okrem nich si prednášky vypočuli i viacerí pracovníci ústavu.

Podrobnejšie informácie o prednáškovom cykle je možné nájsť na stránke kurzu (kliknúť).

Prednáškový cyklus bol organizovaný a podporený AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici.

Oddelenie fyziky Slnka Astronomického ústavu SAV spolupracuje s prof. K. Phillipsom na projekte zameranom na nájdenie observačného potvrdenia existencie vysokofrekvenčných oscilácií v slnečnej koronálnej plazme pomocou prístroja SECIS na koronografe Observatória na Lomnickom štíte patriaceho ústavu.

Obrázky:


Prof. Ken Phillips počas jeho prvej prednášky.Prof. Ken Phillips počas jeho úvodných poznámok jeho prvej prednášky v prednáškovej sále AsÚ v Tatranskej Lomnici.Prof. Ken Phillips a študenti prednáškového kurzu.
Dátum a čas: 17.6. 2024 16:29:16 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!