Unikátny prístroj na Lomnickom štíte


V stredu 22.júna uviedli do prevádzky nový koronálny multipolarimeter (CoMP) na výskum Slnka.
 
Nový prístroj pracuje na observatóriu Lomnický štít.  Partneri „Centra kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“ Astronomický ústav SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získali zo štrukturálnych fondov EÚ prístroj v hodnote 625 256,- EUR, ktorý umožňuje merať magnetické a rýchlostné polia slnečnej koróny.
 
Ide o unikátne zariadenie, jediné v Európe a jedno z dvoch na svete. Nový koronálny multipolarimeter dodala pre Slovensko inštitúcia University Corporation for Atmospheric Research, Boulder, USA. Jadrom celého prístroja, je preladiteľný filter, ktorý prepúšťa iba úzku vybranú časť elektromagnetického žiarenia a meria jeho polarizáciu, čo je základom výpočtu indukcie magnetického poľa koróny. CoMP je vybavený dvojicou hi-tech CMOS kamier na záznam obrazu, ktoré majú minimálny tepelný šum.
 
Na oficiálnom uvedení CoMPu do užívania sa zúčastnili: štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo, generálna riaditeľlka Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Alexandra Drgová, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ladislav Mirossay, riaditeľ Astronomického ústavu SAV Aleš Kučera, vedúci projektu Ján Svoreň, zástupcovia partnerov Karel Kudela a Štefan Parimucha a zástupcovia médií.
 
A. Kučera, J. Svoreň a J. Rybák
Obrázky:


Prístroj CoMP umiestnený na korónografe na observatóriu Astronomického ústavu SAV na Lomnickom štíte.Riaditeľ AsÚ SAV Dr. Aleš Kučera predstavuje nový prístroj CoMP (zľava doprava: Š. Parimucha, J. Slivenský -TA3, A. Drgová, J. Ivančo, J. Svoreň, L. Mirossay a A. Kučera).Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Jaroslava Ivanču (zľava doprava: A. Drgová, J. Ivančo a J. Svoreň).O nový prístroj bol veľký záujem aj zo strany médií.
Dátum a čas: 28.5. 2023 05:32:05 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!