Mladí slneční fyzici a geofyzici v Tatrách


 Od 21. do 27. augusta bol Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici dejiskom európskej letnej školy o kozmickej vede.

Slnko je hnacím motorom nielen pozemského, ale aj kozmického počasia. Tento pomerne mladý pojem označuje stav a zmeny plazmy (ionizovaný plyn), magnetického poľa a žiarenia v priestore medzi Slnkom a okolím Zeme nad jej atmosférou. Zatiaľ čo pozemské počasie ovplyvňuje biosféru, kozmické počasie vplýva na technosféru ako súbor technologických prostriedkov využívaných modernou spoločnosťou (energosústavy, komunikácia, doprava, navigácia, satelity, kozmické lode s posádkou). Štúdium, pochopenie zákonitostí a predpovedanie kozmického počasia sa stalo samostatnou astrofyzikálnou disciplínou s priamym využitím.     
  
Medzinárodná iniciatíva pre kozmické počasie ISWI je program spolupráce v oblasti výskumu Slnka a kozmického počasia. V rámci tohto programu sa Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici stal v dňoch 21. až 27. augusta dejiskom európskej letnej školy o kozmickej vede určenej mladým slnečným fyzikom a geofyzikom: „2011 ISWI - Europe summer school in space science“. Školu viedlo viac ako 20 lektorov z 11 krajín celého sveta, ktorí prednášali takmer 50 študentom univerzít a mladým vedcom z 15 európskych a 12 mimoeurópskych krajín. Intenzívny kurz bol zameraný na získanie nových poznatkov v kozmickej fyzike, ako aj skúseností so spracovaním a správnym interpretovaním údajov z pozemských a kozmických observatórií určených na pozorovanie Slnka, javov kozmického počasia, ionosféry a magnetosféry Zeme. Slovenskými spoluorganizátormi letnej školy boli Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia so sídlom v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ďalšie informácie o letnej škole sú na webovej stránke: http://stara.suh.sk/id/iswi/summer_school/.
RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
 
Mgr. Július Koza, PhD.
Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
Obrázky:


Účastníci Európskej letnej školy o kozmickej vede.Dobrá nálada po prednáške odmenení lektora (zľava RNDr. I. Dorotovič, CSc., RNDr. A. Kučera, CSc. a Doc. RNDr. P. Heinzel, DrSc.).Sála počas prednášky.Slnečný vietor a výrony slnečnej koronálnej plazmy ovplyvňujú magnetosféru a ionosféru Zeme.
Dátum a čas: 28.5. 2023 05:28:10 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!