Veľký deň európskej slnečnej fyziky


Vo štvtrtok 10. marca v Amsterdame oficiálne predstavili aktualizovaný dokument "2016 ESFRI Roadmap". European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) v ňom uvádza zoznam výskumných infraštruktúr celoeurópskej dôležitosti. Pre slnečných fyzikov z celej Európy, vrátane Slovenska, je mimoriadne dôležité, že do zoznamu 21 projektov v ESFRI Roadmap, ktoré Európa považuje za kľúčové pre ďalší rozvoj vedeckej infraštruktúry, bol zaradený  aj EST - European Solar Telescope.

Ide o výstavbu obrieho slnečného ďalekohľadu s priemerom hlavného zrkadla 4m, ktorý by mal otvoriť nové možnosti vo výskume našej najbližšej hviezdy - Slnka. Na projekte sa zúčastňuje aj Astronomický ústav SAV a preto je v ňom zastúpené aj Slovensko.

V súčasnosti pracujú na svete slnečné ďalekohľady s priemerom hlavných zrkadiel od 1-1,5 m, ktoré "vidia" štyrikrát menej ako budúci nový slnečný obor. EST, ktorý by mal stáť približne 200 miliónov eur, je veľkým prísľubom do budúcnosti pre celú európsku slnečnú fyziku, vrátane slovenských astrofyzikov. Súčasne garantuje, že Európa nebude zaostávať vo výskume Slnka za USA, kde s výstavbou podobného teleskopu už začali.

Pomocou ESTu budeme môcť detailne porozumieť fyzikálnej štruktúre slnečnej atmosféry, dejom ktoré tam prebiehajú, úlohe magnetických polí na Slnku a vývoju erupcií a výronov plazmy zo Slnka, ktoré často ohrozujú technológiu našej civilizácie.

Viac o celom dokumente ESFRI Roadmap  vid:

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap

Aleš Kučera, riaditeľ, Astronomický ústav SAV

Obrázky:


EST - European Solar Telescope bude umiestnený na Kanárskych ostrovoch.
Dátum a čas: 15.4. 2024 07:47:37 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!