Bolid nad Poľskom zaujal aj na Slovensku


Dňa 31.10.2015 o 19 hodine 5 minúte a 18 sekunde bol zaznamenaný prelet jasného bolidu kamerou Európskej bolidovej siete v Starej Lesnej. Bolid bol viditeľný prakticky z celého Slovenska s výnimkou krajného juhovýchodu.

Ide o úkaz, kedy dochádza k stretu drobných čiastočiek medziplanetárnej hmoty so zemskou atmosférou. V tomto prípade mohol mať „kamienok“ hmotnosť niekoľko desiatok gramov. Vzhľadom na veľkú rýchlosť (desiatky kilometrov za sekundu) v obrovskej väčšine prípadov sa materiál kompletne v atmosfére roztaví a zhorí.

Podľa zistení hlavného koordinátora Európskej bolidovej siete RNDr. Pavla Spurného, CSc. z Ondřejova bolo zistené, že bolid letel nad Poľskou republikou ďaleko na sever od územia SR a ČR. Začal žiariť vo výške 102 kilometrov nad mestom Tuchola. Do atmosféry vletel pod uhlom 17 stupňov od zemského povrchu a zhasol asi 60 kilometrov neďaleko mesta Dravsko Pomorskie (obrázok s priemetom dráhy bolidu EN311015 na zemský povrch). Zaznamenaná svetelná dráha bola dlhá 150 kilometrov. Z jeho výpočtov vyplýva, že tento mimoriadne jasný bolid, ktorého jasnosť v maxime mnohonásobne prevyšovala jasnosť Mesiaca v splne, patril k meteorickému roju „Južné Tauridy“ a jednalo sa o väčší fragment medziplanetárnej hmoty kometárneho pôvodu. Materským telesom tohoto meteorického roja je kométa Encke.

Snímka bola získaná digitálnou bolidovou kamerou zakúpenou z prostriedkov projektu Štrukturálnych fondov Európskej únie. Kamera je súčasťou tzv. Európskej bolidovej siete a je prevádzkovaná v spolupráci s Astronomickým ústavom AV ČR v Ondřejove. Vedúcim projektu Európskej bolidovej siete je RNDr. Pavel Spurný, CSc. z Ondřejova. Ide o veľmi úspešný projekt, v rámci ktorého sa podarilo okrem primárneho cieľa, ktorým sú presné atmosférické dráhy bolidov, aj niekoľko nálezov meteoritov v rôznych krajinách Strednej Európy.

Mgr. Marek Husárik, PhD.
Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

Obrázky:


Záznam bolidu EN311015 z 31.10.2015 o 19:05 SEČ na digitálnej kamere v Tatranskej Lomnici. Foto: AsÚ SAV.Svetelná stopa po bolide zostala svietiť na oblohe ešte niekoľko sekúnd. Foto: AsÚ SAVPribližná dráha bolidu EN311015 z 31.10.2015 na severozápadným Poľskom. Autor: Google/Pavel Spurný.
Dátum a čas: 3.12. 2023 18:55:38 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!