Ďalší bolid v európskej sieti


Dňa 26. apríla 2015 v čase 19 hodín 3 minúty a 25 sekúnd preletel prevažne nad vychodným Slovenskom jasný bolid. Na obr. 1 vidno celooblohovú snímku získanú v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej so stopou bolidu. Najjasnejší bod na oblohe (nad anemografom) je Mesiac v prvej štvrti, v strede obrázka možno pekne rozlíšiť hviezdy Veľkého voza. Na detaile (obr. 2) vidno stopu bolidu s prerušeniami slúžiacimi na určenie rýchlosti jeho letu a polohy v zemskej atmosfére.

Na základe snímky zo Starej Lesnej a snímok z Veselí nad Moravou a Svratouchu v Českej republike spočítal dr. Spurný atmosférickú dráhu bolidu. Bolid preletel ako svietiace teleso dráhu dĺžky 171,5 km z výšky 97,6 km do výšky 53,1 km s počiatočnou rýchlosťou 27,4 km/s. Dĺžkou svetelnej dráhy patril k výnimočne dlhým javom. Na obr. 3 je zobrazený priemet dráhy bolidu na zemský povrch. Vzhľadom na charakter dráhy neočakávame, že by v tomto prípade došlo k pádu meteoritu.

Snímka bola získaná digitálnou bolidovou kamerou zakúpenou z prostriedkov projektu Štrukturálnych fondov Európskej únie. Kamera je súčasťou Európskej bolidovej siete a je prevádzkovaná v spolupráci s Astronomickým ústavom AV ČR v Ondřejove. Vedúcim projektu Európskej bolidovej siete je RNDr. Pavel Spurný, CSc. z Ondřejova. Ide o veľmi úspešný projekt, v rámci ktorého sa podarilo okrem primárneho cieľa, ktorým sú presné atmosférické dráhy bolidov, aj niekoľko nálezov meteoritov v rôznych krajinách Strednej Európy.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

Obrázky:


Snímka oblohy so stopou bolidu získaná digitálnou bolidovou kamerou Európskej bolidovej siete umiestnenou v Astronomickom ústave SAV v Starej Lesnej (pre vyššie rozlíšenie klikni sem).Detail dráhy bolidu s prerušeniami slúžiacimi na určenie rýchlosti jeho letu a polohy v zemskej atmosfére.Priemet dráhy bolidu na zemský povrch.
Dátum a čas: 17.6. 2024 14:39:50 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!