Utorok: astronomická žatva za rok 2004


O 17:30 bude na FMFI UK výročná prednáška známeho popularizátora astronómie a kritického myslenia Jiřího Grygara.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálneho ústavu AV ČR prichádza do Bratislavy s už tradičným súhrnom, čo je nového v našom Vesmíre. Jeho prednáška je prehľadom najnovších astronomických objavov a úspechov za rok 2004. Predtým dr. Grygar prednášal v rámci popularizačnej činnosti Astronomického úseku PKO, ktorý mesto Bratislava – žiaľ – zrušilo ku dňu 29. marca 2004 po takmer 50-ročnej činnosti.

Pozývame vás na túto ozaj výnimočnú udalosť. Prednáška je určená pre širokú verejnosť, koná sa v Posluchárni F1 pavilónu Fyziky F1, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

 





Obrázky:


RNDr. Jiří Grygar, CSc., predseda Učenej spoločnosti AV ČR



Snímka z Hubble Space Telescope




Dátum a čas: 28.5. 2023 05:59:34 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!